Přejít k obsahu

Current projects

PATHWAYS TO INCLUSION

Project code: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.09.2016 - 31.08.2019
Hlavní řešitel:

Keywords

inkluzivní vzdělávání, školní asistent, školní psycholog, školní speciální pedagog, koordinátor inkluze, volnočasové aktivity, práce s heterogenní skupinou, školní klima, další vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení dobré praxe

Zpět na seznam projektů


Patička