Přejít k obsahu

Složení vědecké rady

 • doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., MFF UK v Praze, externí člen
 • prof. MgA. Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D., FPE ZČU v Plzni
 • prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., FF MU v Brně, externí člen
 • doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., FPE ZČU v Plzni
 • doc. Ladislav Čepička, Ph.D., FPE ZČU v Plzni
 • prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., PF UKF v Nitře, externí členka
 • JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, externí členka
 • Mgr. Monika Havlová - vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje
 • doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, ZČU v Plzni
 • prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni
 • doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., PřF UHK v Hradci Králové, externí člen
 • prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc., FPE ZČU v Plzni
 • doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., ZČU v Plzni
 • doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D., FPE ZČU v Plzni
 • doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc., FPE ZČU v Plzni
 • prof. RNDr. Michal Mergl, CSc., FPE ZČU v Plzni
 • doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D., FPE ZČU v Plzni
 • RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., FPE ZČU v Plzni
 • prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc., ZČU v Plzni
 • prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., LF UK v Plzni, externí členka
 • doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., FPE ZČU v Plzni
 • prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., PedF UK v Praze, externí členka
 • prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc., FPE ZČU v Plzni
 • doc. Ing. Václav Vrbík, CSc., FPE ZČU v Plzni
 • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., PedF UK v Praze, externí členka

Patička