Přejít k obsahu

Projekty

Odkazy na projekty oddělení biologie:

Projekty oddělení geověd:

Didaktika - Člověk a příroda A

Cílem projektu je rozvoj kompetencí vzdělávání ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a odborníků z NNO v oblasti inovace oborových didaktik. Hlavními aktivitami jsou příprava inovovaných strategií učení a jejich ověření (akční výzkum). Vedlejším výstupem projektu jsou modelové učební jednotky pro vybrané učivo.

web projektu: didaktika.zcu.cz

Trvání projektu: 2.1.2017 - 31.12.2019

GAČR

Časoprostorová variabilita hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty); Grantová agentura České republiky (Standardní projekty); 02/2013 - 12/2017 – Pavel Mentlík, spoluřešitel

GAAV

Rekonstrukce vývoje geosystémů na Šumavě v pozdním glaciálu a v holocénu (se zaměřením na oblasti glaciálního původua recentní geomorfologické pochody); Grantová agentura akademie věd České republiky (GAAV - Juniorské grantové projekty AV); 01/2008 - 12/2010 – Pavel Mentlík, spoluřešitel

Porovnání kvartérního vývoje Novohradských hor a vybraných částí Šumavy; Grantová agentura akademie věd České republiky (GAAV - Juniorské grantové projekty AV); 1/2005 - 12/2007 – Pavel Mentlík, spoluřešitel

ProjektyPatička