Přejít k obsahu

Úřední deska FPE

Vyhlášky proděkanů

Pokyn proděkana č. 1PD/2019 k organizaci upřesňujícího zápisu na LS 2018/19
Pokyn č. 06PD/2018 Doporučený postup při kolizi povinných předmětů v rozvrhu studenta
Pokyn č. 05PD/2018 Pokyn proděkana pro studijní činnost o výplatě prospěchových stipendií v akademickém roce 2018/2019
Pokyn č. 04PD/2018 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu Erasmus+ v akademickém roce 2019/2020
Pokyn č. 03PD/2018 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu INTER-19 v akademickém roce 2019
Pokyn č. 02PD/2018 k upřesnění postupu při odevzdávání a zveřejňování kvalifikační práce
Pokyn č. 1PD/2018 - Pokyn proděkana pro studijní činnost k organizaci upřesňujícího zápisu pro letní semestr akademického roku 2017/2018
Pokyn č. 04PD/2017 - Pokyn proděkana pro studijní činnost o výplatě prospěchových stipendií v akademickém roce 2017/2018
Pokyn č. 03PD/2017 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu Erasmus+ v akademickém roce 2018/2019
Pokyn proděkana pro studijní činnost č. 01PD/2017 - Organizace upřesňujícího zápisu pro letní semestr akademického roku 2016/2017
Vyhlášení SVOČ 2017
Vyhlášení Grantového systému pro akademické pracovníky FPE pro rok 2017 – GRAK17
Vyhlášení Bakalářské grantové soutěže FPE pro rok 2017
Pokyn proděkana pro studijní a pedagogickou činnost č. 03PD/2016 - Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2016/17
Pokyn č. 02PD/2016 - Kritéria pro ocenění zahraničních studentů mimořádným stipendiem děkana FPE ZČU
Pokyn proděkana pro studijní činnost k organizaci upřesňujícího zápisu pro letní semestr akademického roku 2015/2016
Pokyn č. 05PD/2015 - Vyhlášení výběrového řízení v programu Erasmus+ pro rok 2016/17
Pokyn proděkana pro studium č. 06PD/2015 k vyplácení prospěchových stipendií v akademickém roce 2015/16
Pokyn č. 03PD/2015 k procesu zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací
Pokyn č. 01PD/2014 o poplatcích spojených se studiem Pokyn upřesňující výšku poplatků za delší studium, další studium, rigorózní zkoušku, přijímací řízení a promoce.
Archív

Volba děkana 2015

Archív

Disciplinární komise

Archív

Nedoručená rozhodnutí

Nedoručená rozhodnutí

Patička