Přejít k obsahu

Úřední deska FPE

Významné dokumenty

Statut FPE ZČU (verze platná od 2019)
Plán realizace Strategického záměru Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni na rok 2020
Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2018
Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2017
Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2016
Plán realizace strategického záměru FPE ZČU na rok 2019
Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2014
Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2015
Vlastní příjmy - poplatky za přijímací řízení
Statut FPE (verze platná od roku 2018)
Návrh změny Statutu FPE 2018 (navržená změna a důvodová zpráva na straně 12)
Plán realizace strategického záměru FPE ZČU na rok 2018
Statut FPE 2017
Volební řád AS FPE 2017
Jednací řád vědecké rady FPE 2017
Jednací řád AS FPE 2017
Disciplinární řád pro studenty
Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2016
Volební řád AS FPE 2017 (návrh)
Statut FPE (návrh)
Jednací řád vědecké rady (návrh)
Disciplinární řád pro studenty (návrh)
Jednací řád AS FPE 2017 (revidovaný návrh)
Dopis vyjádření k návrhu jednacího řádu AS FPE (2017)
Plán realizace strategického záměru FPE ZČU na rok 2017
Dlouhodobý záměr Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na období 2016-2020
Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2012
Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2011
Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na rok 2013
Výroční zpráva 2007
Zpráva o hospodaření FPE za rok 2011
Aktualizace Dlouhodobého záměru (2012) na rok 2012
Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2010
Dodatek ke Statutu FPE ZČU
Aktualizace Dlouhodobého záměru (2011) Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na rok 2011
Dlouhodobý záměr Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na období 2011-2015
Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2009
Aktualizace Dlouhodobého záměru (2010) Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na rok 2010
Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2008
ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FPE ZČU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/10
Předpisy a vyhlášky
Dlouhodobý záměr (2006 - 2010) Dlouhodobý záměr Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na období 2006-2010
Aktualizace Dlouhodobého záměru (2008)
Aktualizace Dlouhodobého záměru (2009)
Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2007
Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2008
Rigorózní řád
Jednací řád vědecké rady
Volební a jednací řád akademického senátu
Disciplinární řád pro studenty
Statut FPE ZČU
Zpět

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana č. 7/2018
Rozhodnutí děkana č. 27/2018
Rozhodnutí děkana č. 26/2018
Rozhodnutí děkana č. 25/2018
Rozhodnutí děkana č. 23/2018
Rozhodnutí děkana č. 22/2018
Rozhodnutí děkana č. 21/2018
Rozhodnutí děkana č. 20/2018
Rozhodnutí děkana č. 19/2018
Rozhodnutí děkana č. 18/2018
Rozhodnutí děkana č. 17/2018
Rozhodnutí děkana č. 16/2018
Rozhodnutí děkana č. 15/2018
Rozhodnutí děkana č. 14/2018
Rozhodnutí děkana č. 13/2018
Rozhodnutí děkana č. 12/2018
Rozhodnutí děkana č. 10/2018
Rozhodnutí děkana č. 9/2018
Rozhodnutí děkana č. 6/2018
Rozhodnutí děkana č. 3/2018
Vyhláška děkana č. 11VD/2018 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2018/2019
Návrh vyhlášky děkana "o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2018/2019"
Vyhláška děkanky č. 6/2009
Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011
Vyhláška k výplatě stipendií pro rok 2009/10
Vyhláška proděkana k výplatě prospěchových stipendií v akademickém roce 2009/10.
Vyhláška děkanky č. 7/2008
Vyhláška děkanky č. 8/2008
Vyhláška děkanky č. 9/2008
Rozhodnutí děkanky 1/2009
Vyhláška děkanky č. 2/2009
Vyhláška děkanky č. 1/2009
Rozhodnutí děkanky 2/2009
Vyhláška děkanky č. 4/2009
Vyhláška děkanky č. 6/2007
Vyhláška děkanky č. 8/2007
Vyhláška děkanky č. 10/2007
Vyhláška děkanky č. 7/2007
Vyhláška děkanky č. 9/2007
Vyhláška děkanky č. 11/2007
Vyhláška děkanky č. 1/2007
Vyhláška děkanky č. 12/2007
Vyhláška děkanky č. 1/2008
Vyhláška děkanky č. 2/2008
Vyhláška děkanky č. 3/2008
Vyhláška děkanky č. 4/2008
Vyhláška děkanky č. 2/2007
Vyhláška děkanky č. 5/2008
Vyhláška děkanky č. 6/2008
Vyhláška děkanky č. 4/2006
Vyhláška děkanky č. 3/2006
Vyhláška děkanky č. 2/2006
Vyhláška děkanky č. 3/2007
Vyhláška děkanky č. 4/2007
Vyhláška děkanky č. 5/2007

Vyhlášky proděkanů

Vyhláška proděkana č. 1/2020 k organizaci a pravidlům povinného doplňujícího pedagogicko-psychologického modulu a praxe.
Pokyn č. 1PD/2020 Pokyn proděkana pro studijní činnost o organizaci upřesňujícího zápisu pro letní semestr akademického roku 2019/2020
Pokyn č. 3PD/2019 - Pokyn proděkana pro studijní činnost o výplatě prospěchových stipendií v akademickém roce 2019/2020
Pokyn č. 02PD/2019 - Kritéria pro ocenění zahraničních studentů mimořádným stipendiem děkana FPE ZČU
Pokyn č. 5PD/2019 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu Erasmus+ v akademickém roce 2020/2021, aktivita: studentská mobilita – studijní stáže
Pokyn č. 4PD/2019 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu INTER-20 v akademickém roce 2020
Pokyn proděkana č. 1PD/2019 k organizaci upřesňujícího zápisu na LS 2018/19
Pokyn č. 06PD/2018 Doporučený postup při kolizi povinných předmětů v rozvrhu studenta
Pokyn č. 05PD/2018 Pokyn proděkana pro studijní činnost o výplatě prospěchových stipendií v akademickém roce 2018/2019
Pokyn č. 04PD/2018 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu Erasmus+ v akademickém roce 2019/2020
Pokyn č. 03PD/2018 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu INTER-19 v akademickém roce 2019
Pokyn č. 02PD/2018 k upřesnění postupu při odevzdávání a zveřejňování kvalifikační práce
Pokyn č. 1PD/2018 - Pokyn proděkana pro studijní činnost k organizaci upřesňujícího zápisu pro letní semestr akademického roku 2017/2018
Pokyn č. 04PD/2017 - Pokyn proděkana pro studijní činnost o výplatě prospěchových stipendií v akademickém roce 2017/2018
Pokyn č. 03PD/2017 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu Erasmus+ v akademickém roce 2018/2019
Pokyn č.02PD/2017 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu INTER-18 v akademickém roce 2018
Pokyn proděkana pro studijní činnost č. 01PD/2017 - Organizace upřesňujícího zápisu pro letní semestr akademického roku 2016/2017
Vyhlášení SVOČ 2017
Vyhlášení Grantového systému pro akademické pracovníky FPE pro rok 2017 – GRAK17
Vyhlášení Bakalářské grantové soutěže FPE pro rok 2017
Pokyn proděkana pro studium č. 06PD/2016 k vyplácení prospěchových stipendií v akademickém roce 2016/17
Pokyn č. 05PD/2016 - Vyhlášení výběrového řízení v programu Erasmus+ pro rok 2016/17
Pokyn č. 04PD/2016 - Vyhlášení výběrového řízení v programu INTER-17 pro rok 2017 Zahraniční mobility pro studenty bakalářských, magisterských či doktorských studijních programů.
Pokyn proděkana pro studijní a pedagogickou činnost č. 03PD/2016 - Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2016/17
Pokyn č. 02PD/2016 - Kritéria pro ocenění zahraničních studentů mimořádným stipendiem děkana FPE ZČU
Pokyn proděkana pro studijní činnost k organizaci upřesňujícího zápisu pro letní semestr akademického roku 2015/2016
Pokyn č. 04PD/2015 - Vyhlášení výběrového řízení v programu INTER-16 pro rok 2016/17
Pokyn č. 05PD/2015 - Vyhlášení výběrového řízení v programu Erasmus+ pro rok 2016/17
Pokyn proděkana pro studium č. 06PD/2015 k vyplácení prospěchových stipendií v akademickém roce 2015/16
Pokyn č. 03PD/2015 k procesu zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací
Pokyn č. 01PD/2014 o poplatcích spojených se studiem Pokyn upřesňující výšku poplatků za delší studium, další studium, rigorózní zkoušku, přijímací řízení a promoce.
Pokyn č. 07PD/2013 Pokyn k vyhlášení výběrového řízení v rámci projektu INTER 2014 (dříve FreeMovers)
Pokyn č. 01PD/2013 k upřesňujícímu zápisu
Pokyn proděkana pro studijní a pedagogickou činnost č. 02PD/2012 O změně termínu splnění požadavků pro získání zápočtu za zimní semestr akademického roku 2011/2012
Pokyn proděkana pro studijní a pedagogickou činnost č. 03PD/2012 Kritéria pro ocenění zahraničních studentů mimořádným stipendiem děkanky FPE ZČU
Pokyn proděkana pro studijní a pedagogickou činnost č. 04PD/2012 Poplatky za studium v akademickém roce 2012/13

archiv

Pokyn proděkana pro studijní a pedagogické záležitosti k volbě vedlejšího sloupu či prohlubujícího modulu v akademickém roce 2012/2013
Pokyn proděkana pro studijní a pedagogickou činnost č. 05PD/2012 Organizace předběžného zápisu pro akademický rok 2012/2013
Pokyn č. 03PD/2011 Pokyn proděkana pro studijní a pedagogickou činnost k předběžnému zápisu na akademický rok 2011/2012
Pokyn proděkana pro studijní a pedagogickou činnost č. 03PD/2011 Poplatky za studium v akademickém roce 2011/12
Pokyn proděkana pro studijní a pedagogickou činnost k výplatě prospěchových stipendií v akademickém roce
Seznam studentů, kterým bylo pro akademický rok 2010/11 přiděleno prospěchové stipendium.
Pokyn proděkana č. P/02/2009 pro studijní a pedagogickou činnost o zapisování předmětů z cizího jazyka na Ústavu jazykové přípravy ZČU
Pokyn proděkana č. P/01/2009 pro studijní a pedagogickou činnost o předzápisu výběrových předmětů na akademický rok 2009/2010
Pokyn proděkana č. 2PD/2010 pro studijní a pedagogickou činnost k předběžnému zápisu na akademický rok 2010/2011
Vyhláška č. 1/2010/P o poplatcích za studium v akademickém roce 2010/11
Vyhláška k upřesňujícímu zápisu na letní semestr akademického roku 2009/10
Vyhláška k výplatě stipendií pro rok 2009/10
Vyhláška proděkana k výplatě prospěchových stipendií v akademickém roce 2009/10.
Mimořádné stipendium pro zahraniční studenty.
Pokyn k předzápisu 1. ročníků
Seznam studentů
Vyhláška č. 1/2008/P
Kritéria pro ocenění studentů mimořádným stipendiem děkanky
Vyhláška č. 2/2008/P
Vyhláška č. 3/2008/P
Seznam studentů
Rozhodnutí rektora č. 04R/2008
Pokyn prorektorky č. 3P/2008
Vyhláška č. 4/2008/P
Proces uznávání žádostí o úpravy podmínek studia
Pokyn k předzápisu 1. ročníků na LS
Volba vedlejšího sloupu
Upravená forma studia - seznam studentů
Vyhláška o organizaci předběžného zápisu
Vyhláška proděkana pro studium č. 1/2009/P
Vyhláška proděkana pro studium č. 2/2009/P
Vyhláška proděkana pro studium č. 3/2009/P
Vyhláška o organizaci předběžného zápisu pro akademický rok 2009/10
Předzápis výběrových předmětů
Pokyn ke "spekulativnímu předzápisu".
Pokyn k zapisování předmětů z cizího jazyka
Rozhodnutí rektora č. 19R/2006
Upravená forma prezenčního studia.
Ubytovací stipendium
Vyhláška č. 1/2007/P
Vyhláška č. 1/2006/P
Vyhláška k výplatě stipendií
Zpět

Dokumenty AS FPE

AS FPE se připojuje k Usnesení Rady vysokých škol (RVŠ) ohledně postupu prezidenta ve věci jmenování profesorů.

Výsledky voleb

Konečné výsledky voleb do AS FPE ZČU na období 2020-2021
Zápis jednání volební komise pro řádné volby do AS FPE ZČU pro období 2020-2021
Předběžné výsledky voleb do AS FPE ZČU na volební období 2020-2021
Konečné výsledky voleb do AS FPE ZČU na funkční období 2018-2019
Předběžné výsledky voleb do AS FPE 2018 - 2019 - sekce studenti
Předběžné výsledky voleb do AS FPE 2018 - 2019 - sekce akademičtí pracovníci
Konečné výsledky doplňovacích voleb do AS FPE ZČU pro roky 2016 - 2017 - studentská část
Předběžné výsledky doplňovacích voleb do AS FPE ZČU pro roky 2016 - 2017
Vyhlášení konečných výsledků 2016
Výsledky doplňovacích voleb do AS ZČU, volební celek FPE pro funkční období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017
Konečné výsledky voleb do AS FPE ZČU pro roky 2016 - 2017
Výsledky voleb do AS FPE ZČU 2015
Předběžné výsledky voleb do AS FPE pro roky 2016 - 2017
Předběžné výsledky voleb do AS ZČU pro roky 2016 - 2017
Konečné výsledky doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu Fakulty pedagogické ZČU na funkční období 1. 1. 2014–31. 12. 2015
Konečné výsledky doplňovacích voleb do AS FPE 2015 - studentská část
Předběžné výsledky doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu Fakulty pedagogické ZČU na funkční období 1. 1. 2014–31. 12. 2015 (vystaveno: 16. 7. 2015)
Předběžné výsledky doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu Fakulty pedagogické ZČU na funkční období 1. 1. 2014–31. 12. 2015 (vystaveno: 16. 7. 2015)
Konečné výsledky voleb do AS FPE ZČU 2013
senat_konecne_vysledky_2013
Konečné výsledky voleb do AS ZČU 2011
Konečné výsledky voleb do AS FPE ZČU 2011
Předběžné výsledky voleb do AS ZČU 2011
Předběžné výsledky voleb do AS FPE ZČU 2011
Konečné výsledky doplňovacích voleb do SK AS FPE 2011

Volební programy kandidátů

Volební program AS FPE 2016-2017 - Egriová Simona
Volební program - děkan/ka 2015 II - Miroslav Randa
Volební program - děkan/ka 2015 II - Ladislav Podroužek
Volební program - děkan/ka 2015 II - Jana Miňhová
Volební program - děkan/ka 2015 II - Michal Mergl
Volební program - děkan/ka 2015 - Michal Mergl
Volební program - děkan/ka 2015 - Miroslav Randa
Volební program kandidáta na děkana FPE 2011 - doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.

Volby - volební komise

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS ZČU do volebního celku fakulty pedagogické
Zápis z jednání volební komise pro volby do AS FPE ZČU na funkční období 2020-2021
Změna složení volební komise pro volbu AS FPE ZČU v Plzni
Návrhový lístek - volby 2019
Zápis z jednání volební komise pro volby do AS FPE ZČU (9. 9. 2019)
Vyhlášení voleb do AS FPE a jmenování volební komise (období leden 2020 - prosinec 2021)
Volební komise AS FPE: zápis ze 4. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2018-2019
Volební komise AS FPE: zápis ze 3. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2017-2019
Volební komise AS FPE: zápis z 2. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2017-2019
Volební komise AS FPE: zápis z 1. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2017-2019
Vyhlášení řádných voleb a jmenování volební komise
Volební komise AS FPE: zápis z 1. zasedání volební komise pro doplňující volby do AS FPE 2016
Volební komise AS ZČU: zápis z 1. zasedání volební komise pro doplňující volby do AS ZČU 2016
Jmenování náhradníků do volební komise pro volby do AS FPE 2015
Jmenování volebni komise pro volby do AS FPE 2015
Zápis z jednání volebni komise pro volby do AS FPE 2015
Zápis z jednání volební komise pro doplňovací volby do studentské komory akademického senátu FPE ZČU
Zápis z jednání volební komise pro doplňovací volby do studentské komory akademického senátu FPE ZČU 2015
Zápis z jednání volební komise pro doplňovací volby do studentské komory senátu FPE ZČU v Plzni 2015
Volební komise pro řádné volby do AS FPE ZČU 2013 - změna
Volební komise pro řádné volby do AS FPE ZČU 2013
Jmenování volební komise pro řádné volby do AS FPE ZČU 2011

Volby - seznam oprávněných voličů

Seznam oprávněných voličů pro volby do AS FPE ZČU na období 2018-2019
Seznam oprávněných voličů pro volby do AS FPE ZČU na období 2018-2019
Seznam oprávněných voličů pro doplňující volby do studentské části volebního celku FPE v AS ZČU v Plzni na funkční období 2016-2017
Seznam oprávněných voličů pro doplňující volbu do studentské části AS FPE ZČU 2016
Aktuální seznam oprávněných voličů
Seznam voličů do AS FPE - studentská část

Volby - obecné informace

Jednací řád AS FPE
Volební řád AS FPE
Harmonogram voleb AS FPE 2015
Harmonogram voleb do AS ZČU 2015
Seznam oprávněných voličů pro volby do Akademického senátu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni na období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2015
HARMONOGRAM VOLEB DO AS ZČU 2013
HARMONOGRAM VOLEB DO AS FPE 2013
Vyhlášení voleb do AS FPE ZČU 2011
HARMONOGRAM VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FPE ZČU 2011
Volební a jednací řád AS FPE

Volby - návrhové listy a seznamy kandidátů

Kandidati studentské části AS FPE ZČU
Seznam kandidátů pro volby do AS FPE - 5. a 6. 11. 2015
Formulář pro návrh kandidáta do AS FPE 2015
Formulář pro návrh kandidáta do AS ZČU 2015
Formulář pro návrh kandidáta do AS FPE-doplňovací volby 2015
Formulář pro návrh kandidáta do AS ZČU 2013
Formulář pro návrh kandidáta do AS FPE 2013
Formulář pro návrh kandidáta na děkana FPE ZČU 2011
Formulář pro návrh kandidáta do AS ZČU (AS FPE ZČU) 2013
Kandidátní listiny pro volby do AS ZČU 2011
Kandidátní listiny pro volby do AS FPE ZČU 2011

Volby do AS ZČU

Zápis z 1. jednání VK - doplňovací volby AS ZCU (studentská část FPE 2020)
Návrhový lístek pro doplňovací volby AS ZČU - studentská část
Vyhlášení konečných výsledků doplňovacích voleb do AS ZČU, volební celek FPE na volební období 2018-2020 (prosinec 2019)
Vyhlášení předběžných výsledků doplňovacích voleb do AS ZČU, volební celek FPE ZČU na volební období 2018-2020 (prosinec 2019)
Zápis jednání volební komise pro doplňovací volby do AS ZČU - volební celek fakulty pedagogické
Seznam kandidátů do AS ZČU
Zápis ze zasedání VK pro doplňovací volby do AS ZČU
Návrh kandidáta do AS ZČU - doplňovací volby

Termíny jednání

Termíny jednání AS FPE 1. pol. 2018
Termíny jednání AS FPE 1. pol. 2017

Rozpočet a rozpočtová pravidla

Informace o hospodaření FPE v roce 2012 pro AS ZČU
Rozpočtová pravidla FPE pro rok 2012
Rozpočtová pravidla FPE pro rok 2011

Pozvánky

Pozvánka na jednání předsednictva AS FPE - 24. 5. 2017
Pozvánka na jednání pléna AS FPE - 3. 5. 2017
Pozvánka na jednání předsednictva AS FPE - 19. 4. 2017
Pozvánka na jednání pléna AS FPE - 5. 4. 2017
Pozvánka na jednání AS FPE - 22. 3. 2017
Pozvánka na jednání pléna AS FPE - 1. 3. 2017
Pozvánka na jednání předsednictva AS FPE - 15. 2. 2017
Pozvánka na jednání pléna AS FPE - 1.2.2017
Pozvánka na jednání pléna AS FPE - 4.1.2017
Pozvánka na jednání pléna AS FPE - 7.12. 2016

Kandidáti doplňujících voleb

Kandidát doplňujících voleb do studentské části AS ZČU

Aktuální dokumenty

Rozpis poplatků z přijímacího řízení 2019
Rozpis poplatků z přijímacího řízení
Rozpočet 2019 - přílohy
Návrh na rozdělení rozpočtových zdrojů pro rok 2019
Zpráva o hospodaření Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni za rok 2018
Rozhodnutí děkana č. XRD/2019 o rozpočtových pravidlech Fakulty pedagogické ZČU
Plán realizace Strategického záměru FPE ZČU na rok 2019
Plán realizace Strategického záměru FPE ZČU na rok 2018 (schválený)
Návrh na úpravu rozpočtových pravidel FPE 2019
Návrh kandidáta na děkana FPE ZČU v Plzni
Vyhláška děkana č. 7VD /2018
Návrh rozdělení rozpočtových zdrojů 2018
Plán realizace strategického záměru 2018
Zpět

Zápisy z jednání AS FPE

Zápis z 1. zasedání AS FPE 2014 (9. 1. 2014)
Zápis z 1. zasedání předsednictva AS FPE 2014 (22. 1. 2014)
Zápis ze 2. zasedání AS FPE 2014 (5. 2. 2014)
Zápis ze 3. zasedání AS FPE 2014 (5. 3. 2014)
Zápis ze 4. zasedání AS FPE 2014 (9. 4. 2014)
Zápis z 5. zasedání AS FPE 2014 (4. 6. 2014)
Zápis ze 6. zasedání AS FPE 2014 (1. 10. 2014)
Zápis ze 7. zasedání AS FPE 2014 (7. 11. 2014)
Zápis z 8. zasedání AS FPE 2014 (3. 12. 2014)
Zápis z 9. zasedání AS FPE 2015 (7. 1. 2015)
Zápis z 10. zasedání AS FPE 2015 (4. 3. 2015)
Zápis z 11. zasedání AS FPE 2015 (8. 4. 2015)
Zápis z 12. zasedání AS FPE 2015 (6. 5. 2015)
Zápis ze 13. zasedání AS FPE 2015 (3. 6. 2015)
Zápis ze 14. zasedání AS FPE 2015 (2. 9. 2015)
Zápis ze 4. jednání pléna AS FPE (3. 6. 2020) - předběžný
Zápis z jednání rozpočtové komise AS FPE (6. 4. 2010)
Zápis z jednání rozpočtové komise AS FPE (1. 6. 2010)
Zápis z jednání rozpočtové komise AS FPE (31. 8. 2010)
Zápis z jednání rozpočtové komise AS FPE (25. 1. 2011)
Zápis z jednání rozpočtové komise AS FPE (5. 4. 2011)
Zápis z jednání rozpočtové komise AS FPE (3. 5. 2011)
Zápis z jednání rozpočtové komise AS FPE (1. 11. 2011)
Zápis z jednání rozpočtové komise AS FPE 2012 (5. 3. 2012)
Zápis z jednání rozpočtové komise AS FPE (2. 4. 2012)
Zápis z 3. jednání pléna AS FPE (29. 4. 2020)
Zápis z 2. jednání pléna AS FPE (5. 2. 2020)
Zápis z 1. jednání pléna AS FPE (8. 1. 2020)
Zápis z 18. jednání pléna AS FPE (4. 12. 2019)
Zápis z 17. jednání pléna AS FPE (6. 11. 2019)
Zápis z 16. jednání pléna AS FPE (11. 9. 2019)
Zápis z 15. jednání pléna AS FPE (5. 6. 2019)
Zápis z 14. jednání pléna AS FPE (15. 5. 2019)
Zápis z 13. jednání pléna AS FPE (3. 4. 2019)
Zápis z 12. jednání pléna AS FPE (6. 3. 2019)
Zápis z 11. jednání pléna AS FPE (6. 2. 2019)
Zápis z 10. jednání pléna AS FPE (12. 12. 2018)
Zápis z 9. jednání pléna AS FPE (7. 11. 2018)
Zápis z 8. jednání pléna AS FPE (3. 10. 2018)
Zápis z 7. jednání pléna AS FPE (5. 9. 2018)
Zápis z 6. jednání pléna AS FPE (27. 6. 2018)
Zápis z 5. jednání pléna AS FPE (16. 5. 2018)
Zápis ze 4. jednání pléna AS FPE (4. 4. 2018)
Zápis z 3. jednání pléna AS FPE (7. 3. 2018)
Zápis z 2. jednání pléna AS FPE (8. 2. 2018)
Zápis z 1. jednání pléna AS FPE (3. 1. 2018)
Zápis z 22. jednání pléna AS FPE (6. 12. 2017)
Zápis z 21. jednání předsednictva AS FPE (22. 11. 2017)
Zápis z 21. jednání pléna AS FPE (1. 11. 2017)
Zápis z 20. jednání předsednictva AS FPE (18. 10. 2017)
Zápis z 20. jednání pléna AS FPE (4. 10. 2017)
Zápis z 19. jednání předsednictva AS FPE (20. 9. 2017)
Zápis z 19. jednání pléna AS FPE (6. 9. 2017)
Zápis z 18. jednání předsednictva AS FPE (28. 8. 2017)
Zápis z 18. jednání pléna AS FPE (7. 6. 2017)
Zápis ze 17. jednání předsednictva AS FPE (24. 5. 2017)
Zápis ze 17. jednání pléna AS FPE (3. 5. 2017)
Zápis z 16. jednání předsednictva AS FPE (19. 4. 2017)
Zápis z 16. jednání pléna AS FPE (5. 4. 2017)
Zápis z 15. jednání předsednictva AS FPE (22. 3. 2017)
Zápis z 15. jednání pléna AS FPE (1. 3. 2017)
Zápis ze 14. jednání předsednictva AS FPE (15. 2. 2017)
Zápis ze 14. jednání pléna AS FPE (1. 2. 2017)
Zápis z 13. jednání předsednictva AS FPE (18.1.2017)
Zápis z 13. jednání pléna AS FPE (4.1.2017)
Zápis z 12. jednání předsednictva AS FPE (19.12.2016)
Zápis z 12. jednání pléna AS FPE (7.12.2016)
Zápis z 11. jednání předsednictva AS FPE (25.11.2016)
Zápis z 11. jednání pléna AS FPE (2.11.2016)
Zápis z 10. jednání předsednictva AS FPE (24.10.2016)
Zápis z 10. jednání pléna AS FPE (19.10.2016)
Zápis z 9. jednání předsednictva AS FPE (12.10.2016)
Zápis z 8. jednání předsednictva AS FPE (6.10.2016)
Zápis z 9. jednání pléna AS FPE (7. 9. 2016)
Zápis ze 7. jednání předsednictva AS FPE (1.9.2016)
Zápis z 8. jednání pléna AS FPE (1.6.2016)
Zápis z 6. jednání předsednictva AS FPE (20.5.2016)
Zápis ze 7. jednání pléna AS FPE (4. 5. 2016)
Zápis z 5. jednání předsednictva AS FPE (19.4.2016)
Zápis z 6. jednání pléna AS FPE (13.4.2016)
Zápis z 5. jednání pléna AS FPE (6.4.2016)
Zápis ze 4. jednání předsednictva AS FPE 2016 (23.3.2016)
Zápis ze 4. jednání pléna AS FPE 2016 (2.3.2016)
Zápis z 3. jednání pléna AS FPE 2016 (25.2.2016)
Zápis z 3. jednání předsednictva AS FPE (22.2.2016)
Zápis z 2. jednání předsednictva AS FPE (18.2.2016)
Zápis z 2. jednání pléna AS FPE (10.2.2016)
Zápis z 1. jednání předsednictva AS FPE volebního období 2016-2017 (27. 1. 2016)
Zápis z 1. jednání pléna AS FPE volebního období 2016-2017 (6. 1. 2016)
Zápis ze 18. zasedání AS FPE 2015 (2. 12. 2015)
Zápis ze 17. zasedání AS FPE 2015 (4. 11. 2015)
Zápis z 16. zasedání AS FPE 2015 (7. 10. 2015)
Zápis z 15. zasedání AS FPE 2015 (24. 9. 2015)

Archív

Zápis z jednání AS (5. 12. 2007)
Zápis z jednání AS (5. 3. 2008)
Zápis z jednání AS (2. 4. 2008)
Zápis z jednání AS (7. 5. 2008)
Zápis z jednání AS (1. 10. 2008)
Zápis z jednání AS (5. 11. 2008)
Zápis z jednání AS (7. 1. 2009)
Zápis z jednání AS (4. 3. 2009)
Zápis z jednání AS (18. 3. 2009)
Zápis z jednání AS (1. 4. 2009)
Zápis z jednání AS (6. 5. 2009)
Zápis z jednání AS (3. 6. 2009)
Zápis z jednání AS (7. 10. 2009)
Zápis z jednání AS (4. 11. 2009)
Zápis z jednání AS (2. 12. 2009)
Zápis z jednání AS (5. 1. 2010)
Zápis z jednání AS (3. 2. 2010)
Zápis z jednání AS (3. 3. 2010)
Zápis z jednání AS (7. 4. 2010)
Zápis z jednání AS (5. 5. 2010)
Zápis z jednání AS (2. 6. 2010)
Zápis z mimořádného jednání AS (1.7.2010)
Zápis z jednání AS (8. 9. 2010)
Zápis z mimořádného jednání AS (15. 9. 2010)
Zápis z jednání AS (13. 10. 2010)
Zápis z jednání AS (8. 12. 2010)
Zápis z jednání AS (2. 2. 2011)
Zápis z jednání AS (6. 4. 2011)
Zápis z jednání AS (4. 5. 2011)
Zápis z jednání AS (1. 6. 2011)
Zápis z jednání AS (7. 9. 2011)
Zápis z jednání AS (2. 11. 2011)
Zápis z jednání AS (30. 11. 2011)
Zápis z 1. zasedání AS FPE 2012 (5. 1. 2012)
Zápis z 1. zasedání předsednictva AS FPE 2012 (18. 1. 2012)
Zápis ze 2. zasedání AS FPE 2012 (1. 2. 2012)
Zápis ze 3. zasedání AS FPE 2012 (7. 3. 2012)
Zápis ze 2. zasedání PAS FPE 2012 (21. 3. 2012)
Zápis ze 4. zasedání AS FPE 2012 (4. 4. 2012)
Zápis ze 3. zasedání PAS FPE 2012 (25. 4. 2012)
Zápis z 5. zasedání AS FPE 2012 (2. 5. 2012)
Zápis ze 4. zasedání PAS FPE 2012 (23. 5. 2012)
Zápis ze 6. zasedání AS FPE 2012 (6. 6. 2012)
Zápis z 5. zasedání PAS FPE 2012 (19. 9. 2012)
Zápis ze 7. zasedání AS FPE 2012 (3. 10. 2012)
Zápis ze 6. zasedání PAS FPE 2012 (24. 10. 2012)
Zápis z mimořádného zasedání AS FPE 2012 (24. 10. 2012)
Zápis z 8. zasedání AS FPE 2012 (7. 11. 2012)
Zápis ze 7. zasedání PAS FPE 2012 (28. 11. 2012)
Zápis z 9. zasedání AS FPE 2012 (5. 12. 2012)
Zápis z 8. zasedání PAS FPE (2. 1. 2013)
Zápis z 10. zasedání AS FPE 2013 (9. 1. 2013)
Zápis z 9. zasedání PAS FPE (23. 1. 2013)
Zápis z 11. zasedání AS FPE 2013 (6. 2. 2013)
Zápis z 12. zasedání AS FPE 2013 (6. 3. 2013)
Zápis ze 13. zasedání AS FPE 2013 (3. 4. 2013)
Zápis ze 12. zasedání PAS FPE (22. 5. 2013)
Zápis ze 14. zasedání AS FPE 2013 (5. 6. 2013)
Zápis ze 13. zasedání PAS FPE (18. 9. 2013)
Zápis z 15. zasedání AS FPE 2013 (2. 10. 2013)
Zápis z 16. zasedání AS FPE 2013 (13. 11. 2013)
Zápis ze 17. zasedání AS FPE 2013 (18. 12. 2013)
Zpět

Zápisy z jednání vědecké rady

Zápis z jednání VR (8. 4. 2020)
Zápis z jednání VR (22. 3. 2019)
Zápis z jednání VR (18. 10. 2018)
Zápis z jednání VR (17. 7. 2018)
Zápis z jednání VR (3. 5. 2018)
Zápis z jednání VR (3. 11. 2017)
Zápis z jednání VR (21. 6. 2017)
Zápis z jednání VR (7. 3. 2017)
Zápis z jednání VR (13. 10. 2016)
Zápis z jednání VR (11. 5. 2016)
Zápis z jednání VR (18. 11. 2015)
Zápis z jednání VR (10. 4. 2015)
Zápis z jednání VR (29. 1. 2014)
Zápis z jednání VR (16. 4. 2014)
Zápis z jednání VR (22. 10. 2014)
Zápis z jednání VR (18. 10. 2012)
Zápis z jednání VR (11.1.2013)
Zápis z jednání VR (17.4.2013)
Zápis z jednání VR (25.10.2013)
Zápis z jednání VR (18. 4. 2012)
Zápis z jednání VR (9. 11. 2011)
Zápis z jednání VR (21. 4. 2010)
Zápis z jednání VR (14. 10. 2009)
Zápis z jednání VR (4. 6. 2008)
Zápis z jednání VR (22. 6. 2011)
Zápis z jednání VR (20. 4.2011)
Zápis z jednání VR (15. 12. 2010)
Zápis z jednání VR (20. 10. 2010)
Zápis z jednání VR (13. 6. 2007)
Zápis z jednání VR (26. 9. 2007)
Zápis z jednání VR (21. 11. 2007)
Zápis z jednání VR (25. 10. 2006)
Zápis z jednání VR (16. 4. 2008)
Zápis z jednání VR (30. 11. 2008)
Zápis z jednání VR (21. 1. 2009)
Zápis z jednání VR (20. 5. 2009)
Zápis z jednání VR (4. 4. 2001)
Zápis z jednání VR (5. 12. 2001)
Zápis z jednání VR (6. 3. 2002)
Zápis z jednání VR (22. 5. 2002)
Zápis z jednání VR (2. 10. 2002)
Zápis z jednání VR (6. 11. 2002)
Zápis z jednání VR (18. 12. 2002)
Zápis z jednání VR (9. 4. 2003)
Zápis z jednání VR (28. 5. 2003)
Zápis z jednání VR (8. 10. 2003)
Zápis z jednání VR (26. 11. 2003)
Zápis z jednání VR (9. 2. 2004)
Zápis z jednání VR (28. 4. 2004)
Zápis z jednání VR (6. 12. 2004)
Zápis z jednání VR (19. 4. 2006)
Zápis z jednání VR (7. 12. 2005)
Zápis z jednání VR (2. 2. 2005)
Zápis z jednání VR (8. 12. 1999)
Zápis z jednání VR (15. 3. 2000)
Zápis z jednání VR (22. 11. 2000)
Zpět

Zápisy z jednání kolegia děkana FPE

Zápisy z jednání KD do roku 2009
Zápis z jednání KD (12. 5. 2014)
Zápis z jednání KD (25. 2. 2013)
Zápis z jednání KD (11.3.2013)
kd_13_06_1
Zápis z jednání KD (1. 7. 2013)
Zápis z jednání KD (26. 8. 2013)
Zápis z jednání KD (9. 9. 2013)
Zápis z jednání KD (16. 9. 2013)
Zápis z jednání KD (7. 10. 2013)
Zápis z jednání KD (21. 10. 2013)
Zápis z jednání KD (20.1.2014)
Zápis z jednání KD (4.2.2014)
Zápis z jednání KD (17.2.2014)
Zápis z jednání KD (3.3.2013)
Zápis z jednání KD (9.6.2014)
Zápis z jednání KD (25.8.2014)
Zápis z jednání KD (8. 9. 2014)
Zápis z jednání KD (22. 9. 2014)
Zápis z jednání KD (20. 10. 2014)
Zápis z jednání KD (24. 11. 2014)
Zápis z jednání KD (8. 12. 2014)
Zápis z jednání 14_4_2014
Zápis z jednání KD (5. 1. 2015)
Zápis z jednání KD (19. 1. 2015)
Zápis z jednání KD (16. 3. 2015)
Zápis z jednání KD (13. 4. 2015)
Zápis z jednání KD (4. 5. 2015)
Zápis z jednání KD (18. 5. 2015)
Zápis z jednání KD (1. 6. 2015)
Zápis z jednání KD (29. 6. 2015)
Zápis z jednání KD (29. 9. 2015)
Zápis z jednání KD (5. 10. 2015)
Zápis z jednání KD (19. 10. 2015)
Zápis z jednání KD (2. 11. 2015)
Zápis z jednání KD (16. 11. 2015)
Zápis z jednání KD (30. 11. 2015)
Zápis z jednání KD (5. 9. 2016)
Zápis z jednání KD (19. 9. 2016)
Zápis z jednání KD (3. 10. 2016)
Zápis z jednání KD (17. 10. 2016)
Zápis z jednání 17_3_2014
Zápis z jednání KD (18.11.2013)
Zápis z jednání KD (3. 11. 2014)
Zápis z jednání KD (24. 8. 2015)
Zápis z jednání KD (2.12.2013)
Zápis z jednání 31_3_2014
Zápis z jednání KD (4.11.2013)
Zápis z jednání KD (6.1.2014)
Zápis z jednání KD (1. 2. 2010)
Zápis z jednání KD (8. 2. 2010)
Zápis z jednání KD (15. 2. 2010)
Zápis z jednání KD (22. 2. 2010)
Zápis z jednání KD (1. 3. 2010)
Příloha PO k zápisu z jednání KD (1. 3. 2010)
Zápis z jednání KD (8. 3. 2010)
Zápis z jednání KD (15. 3. 2010)
Zápis z jednání KD (22. 3. 2010)
Zápis z jednání KD (29. 3. 2010)
Zápis z jednání KD (12. 4. 2010)
Zápis z jednání KD (19. 4. 2010)
Zápis z jednání KD (26. 4. 2010)
Zápis z jednání KD (4. 5. 2010)
Zápis z jednání KD (10. 5. 2010)
Zápis z jednání KD (17. 5. 2010)
Zápis z jednání KD (24. 5. 2010)
Zápis z jednání KD (31. 5. 2010)
Zápis z jednání KD (7. 6. 2010)
Zápis z jednání KD (14. 6. 2010)
Zápis z jednání KD (21. 6. 2010)
Zápis z jednání KD (28. 6. 2010)
Zápis z jednání KD (30. 8. 2010)
Zápis z jednání KD (6. 9. 2010)
Zápis z jednání KD (13. 9. 2010)
Zápis z jednání KD (20. 9. 2010)
Zápis z jednání KD (27. 9. 2010)
Zápis z jednání KD (4. 10. 2010)
Zápis z jednání KD (11. 10. 2010)
Zápis z jednání KD (18. 10. 2010)
Zápis z jednání KD (25. 10. 2010)
Zápis z jednání KD (1. 11. 2010)
Zápis z jednání KD (15. 11. 2010)
Zápis z jednání KD (22. 11. 2010)
Zápis z jednání KD (29. 11. 2010)
Zápis z jednání KD (13. 12. 2010)
Zápis z jednání KD (20. 12. 2010)
Zápis z jednání KD (3. 1. 2011)
Zápis z jednání KD (10. 1. 2011)
Zápis z jednání KD (17. 1. 2011)
Zápis z jednání KD (24. 1. 2011)
Zápis z jednání KD (30. 1. 2011)
Zápis z jednání KD (14. 2. 2011)
Zápis z jednání KD (28. 2. 2011)
Zápis z jednání KD (7. 3. 2011)
Zápis z jednání KD (14. 3. 2011)
Zápis z jednání KD (21. 3. 2011)
Zápis z jednání KD (28. 3. 2011)
Zápis z jednání KD (4. 4. 2011)
Zápis z jednání KD (11. 4. 2011)
Zápis z jednání KD (18. 4. 2011)
Zápis z jednání KD (2. 5. 2011)
Zápis z jednání KD (9. 5. 2011)
Zápis z jednání KD (16. 5. 2011)
Zápis z jednání KD (23. 5. 2011)
Zápis z jednání KD (2. 6. 2011)
Zápis z jednání KD (13. 6. 2011)
Zápis z jednání KD (20. 6. 2011)
Zápis z jednání KD (27. 6. 2011)
Zápis z jednání KD (8. 7. 2011)
Zápis z jednání KD (29. 8. 2011)
Zápis z jednání KD (5. 9. 2011)
Zápis z jednání KD (19. 9. 2011)
Zápis z jednání KD (3. 10. 2011)
Zápis z jednání KD (17. 10. 2011)
Zápis z jednání KD (31. 10. 2011)
Zápis z jednání KD (7. 11. 2011)
Zápis z jednání KD (21. 11. 2011)
Zápis z jednání KD (5. 12. 2011)
Zápis z jednání KD (19. 12. 2011)
Zápis z jednání KD (9. 1. 2012)
Zápis z jednání KD (16. 1. 2012)
Zápis z jednání KD (30. 1. 2012)
Zápis z jednání KD (13. 2. 2012)
Zápis z jednání KD (27. 2. 2012)
Zápis z jednání KD (12. 3. 2012)
Zápis z jednání KD (25. 3. 2012)
Zápis z jednání KD (10. 4. 2012)
Zápis z jednání KD (16. 4. 2012)
Zápis z jednání KD (30. 4. 2012)
Zápis z jednání KD (14. 5. 2012)
Zápis z jednání KD (28. 5. 2012)
Zápis z jednání KD (11. 6. 2012)
Zápis z jednání KD (28. 6. 2012)
Zápis z jednání KD (27. 8. 2012)
Zápis z jednání KD (3. 9. 2012)
Zápis z jednání KD (17. 9. 2012)
Zápis z jednání KD (10. 12. 2012)
Zápis z jednání KD (10. 6. 2013)
Zápis z jednání KD (11. 2. 2013)
Zápis z jednání KD (12. 11. 2012)
Zápis z jednání KD (15. 10. 2012)
Zápis z jednání KD (22. 4. 2013)
Zápis z jednání KD (24. 6. 2013)
Zápis z jednání KD (25. 3. 2013)
Zápis z jednání KD (26. 11. 2012)
Zápis z jednání KD (28.1.2013)
Zápis z jednání KD (7. 1. 2013)
Zápis z jednání KD (8. 10. 2012)
Zápis z jednání KD (8. 4. 2013)
Zápis z jednání KD (27. 5. 2013)
Zápis z jednání KD (21. 10. 2013)
Zápis z jednání KD (20. 5. 2019)
Zápis z jednání KD (15. 4. 2019)
Zápis z jednání KD (18. 3. 2019)
Zápis z jednání KD (18. 2. 2019)
Zápis z jednání KD (14. 1. 2019)
Zápis z jednání KD (19. 11. 2018)
Zápis z jednání KD (22. 10. 2018)
Zápis z jednání KD (17. 9. 2018)
Zápis z jednání KD (24. 8. 2018)
Zápis z jednání KD (11. 6. 2018)
Zápis z jednání KD (14. 5. 2018)
Zápis z jednání KD (19. 3. 2018)
Příloha zápisu z jednání KD (19. 3. 2018)
Zápis z jednání KD (12. 2. 2018)
Zápis z jednání KD (15. 1. 2018)
Zápis z jednání KD (18. 12. 2017)
Zápis z jednání KD (20. 11. 2017)
Zápis z jednání KD (16. 10. 2017)
Zápis z jednání KD (18. 9. 2017)
Zápis z jednání KD (24. 8. 2017)
Zápis z jednání KD (19. 6. 2017)
Zápis z jednání KD (22. 5. 2017)
Zápis z jednání KD (10. 4. 2017)
Zápis z jednání KD (20. 3. 2017)
Zápis z jednání KD (13. 2. 2017)
Zápis z jednání KD (16. 1. 2017)
Zápis z jednání KD (5. 12. 2016)
Příloha k zápisu z jednání KD (5. 12. 2016)
Zápis z jednání KD (21. 11. 2016)
Úkoly pro katedry - splnění a nesplnění
Zápis z jednání KD (31. 10. 2016)
Zápis z jednání KD (29. 8. 2016)
Zápis z jednání KD (20. 6. 2016)
Zápis z jednání KD (6. 6. 2016)
Zápis z jednání KD (23. 5. 2016)
Zápis z jednání KD (16. 5. 2016)
Zápis z jednání KD (9. 5. 2016)
Zápis z jednání KD (25. 4. 2016)
Zápis z jednání KD (11. 4. 2016)
Zápis z jednání KD (21. 3. 2016)
Zápis z jednání KD (14. 3. 2016)
Zápis z jednání KD (7. 3. 2016)
Zápis z jednání KD (29. 2. 2016)
Zápis z jednání KD (22. 2. 2016)
Zápis z jednání KD (15. 2. 2016)
Zápis z jednání KD (1. 2. 2016)
Zápis z jednání KD (25. 1. 2016)
Zápis z jednání KD (4. 1. 2016)
Zpět

Aktiv vedoucích kateder

Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 16. 2. 2011
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 11. 2. 2009
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 13. 4. 2011
Rozpočtové zdroje FPE pro rok 2009
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 9. 9. 2009
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 11. 11. 2009
ABSOLVENT 2009 - Výsledky pilotní části šetření
ZAPISOVÁNÍ STUDENTŮ 1. ROČ. BC. DO „VEDLEJŠÍHO SLOUPU“
Informace o přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia
ZAPISOVÁNÍ DO „VEDLEJŠÍHO SLOUPU“ V ROCE 2008
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V ROCE 2008
Porovnání počtu přihlášek za rok 2008 a 2007
Oslavy 60 let vysokoškolské přípravy učitelů v Plzni
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 21. 5. 2008
Počty zapsaných studentů k 1.9. 2008
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 14. 12. 2011
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 15. 2. 2012
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 2. 5. 2012
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 29. 10. 2012
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 10. 4. 2013
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 1. 12. 2010
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 10. 3. 2010
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 12. 5. 2010
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 15. 9. 2010
Zápis z jednání AVK a ATK ze dne 9. prosince 2015
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 3. 9. 2008
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 11. 4. 2012
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 15. 6. 2011
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 20. 6. 2012
Prezentace z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 20. 6. 2012
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 12. 9. 2012
Zápis z jednání Aktivu vedoucích kateder FPE konaného 12. 6. 2013
Zápis z jednání AVK (20. 9. 2017)
Zápis z jednání AVK a ATK (12. 6. 2017)
Zápis z jednání AVK a ATK (17. 5. 2017)
Zápis z jednání AVK a ATK (27. 3. 2017)
Zápis z jednání AVK a ATK (22. 2. 2017)
Zápis z jednání AVK a ATK (30. 1. 2017)
Zápis z jednání AVK a ATK (30. 11. 2016)
Zápis z jednání AVK a ATK (14. 9. 2016)
Zápis z jednání AVK a ATK (11. 5. 2016)
Zápis z jednání AVK a ATK (17. 2. 2016)
Prezentace z jednání AVK a ATK ze dne 9. prosince 2015
Zpět

Rozvrhy

Rozvrhy FPE na akademický rok 2018-2019 - kombinovaná forma studia
Rozvrh konzultací kombinovaného studia praktického vyučování a odborného výcviku 2015/2016
Rozvrh konzultací kombinovaného studia Historická studia (VS - anglický jazyk) - 2014/15
Rozvrh konzultací kombinovaného studia Historická studia (VS - ruský jazyk) - 2014/15
Rozvrh konzultací kombinovaného studia Učitelství pro MŠ - Karlovy Vary- 2014/15
Rozvrh konzultací kombinovaného studia Učitelství pro MŠ - Plzeň - 2014/15
Rozvrh konzultací kombinovaného studia Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (VS - informatika, historie, ruský jazyk) - 2014/15
Rozvrh konzultací kombinovaného studia Historická studia (VS - informatika) 2. ročník - 2014/15
Rozvrh konzultací kombinovaného studia Informatika se zaměřením na vzdělávání (VS - anglický jazyk) - 2014/15
Rozvrh konzultací kombinovaného studia Informatika se zaměřením na vzdělávání (VS - fyzika, ruský jazyk) - 2014/15
Rozvrh konzultací kombinovaného studia Informatika se zaměřením na vzdělávání (VS - historie) - 2014/15
Rozvrh konzultací kombinovaného studia Informatika se zaměřením na vzdělávání (VS - ruský jazyk) 2. ročník - 2014/15
Rozvrh konzultací kombinovaného studia 1. st. ZŠ - Karlovy Vary - 2014/15
Rozvrh konzultací kombinovaného studia 1. st. ZŠ - Plzeň - 2014/15
Rozvrh konzultací kombinovaného studia praktického vyučování a odborného výcviku 2014/2015
Historie se zaměřením na vzdělávání (vedlejší sloup ruský jazyk)
Informatika se zaměřením na vzdělávání (vedlejší sloup ruský jazyk)
Rozvrh konzultací kombinovaného studia Informatika se zaměřením na vzdělávání (VS - fyzika)
Rozvrh konzultací kombinovaného studia Historie se zaměřením na vzdělávání (VS - informatika) - ak. rok 2013/14
Rozvrh konzultací kombinovaného studia Učitelství pro MŠ - ak. rok 2013/2014
Rozvrh konzultací kombinovaného studia Informatika se zaměřením na vzdělávání (VS - historie) - ak. rok 2013/14
Rozvrh konzultací kombinovaného studia 1. st. ZŠ - ak. rok 2013/14
Rozvrh konzultací kombinovaného studia praktického vyučování a odborného výcviku - ak. rok 2013/14
Rozvrh konzultací kombinovaného studia 1. st. ZŠ - ak. rok 2011/2012
Rozvrh konzultací kombinovaného studia 1. st. ZŠ v konzultačním středisku v Karlových Varech
Rozvrh konzultací kombinovaného studia 1. st. ZŠ - ak. rok 2010/2011
Osobní rozvrhy studentů FPE (dostupné po přihlášení)
Rozvrh konzultací kombinovaného studia praktického vyučování a odborného výcviku - ak. rok 2010/2011

Disciplinární komise

Zpět

Nedoručená rozhodnutí

Patička