Přejít k obsahu

Volby kandidáta na děkana 2019

V souladu se všemi požadavky danými Článkem 14 (Návrhy kandidátů) Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni byly ke stanovenému termínu podány tři návrhy kandidátů na děkana, na kterých se podílelo sedm senátorů (čtyři členové studentské komory a tři akademici).

Navrženi byli celkem dva kandidáti (navržení kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí):

  • doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
  • RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

Předsednictvo ASFPE hlasováním rozhodlo, že všechny podané návrhy jsou platné. Termín první volby a možného setkání navržených kandidátů s akademickou obcí bude v souladu s výše uvedeným Jednacím řádem stanoven na nejbližším zasedání předsednictva AS FPE.

Volební programy kandidátů

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
Volební program je dostupný na webových stránkách www.pavelmentlik.cz.

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Volební program je dostupný ve formátu PDF (ke stažení ZDE).

Diskuse s navrženými kandidáty

Diskuse s navrženými kandidáty na děkana FPE ZČU na období 2019-2023 se uskuteční ve středu 15. května 2019 od 13:30 hod. do 14:30 hod. v aule budovy FPE, Veleslavínova ulice.

Na programu bude představení volebních programů obou navržených kandidátů a diskuse.

Vyhlášení termínu voleb

Předsednictvo AS FPE stanovuje termín voleb kandidáta na děkana, které proběhnou na červnovém jednání AS FPE dne 5. 6. 2019 v místnosti VC 308 od 14:00 hod.

Patička