Přejít k obsahu

VS a PM

Vedlejší sloupy a prohlubující moduly

Vedlejší sloup představuje blok povinně volitelných předmětů. Z tohoto důvodu je třeba, aby student velmi pečlivě vážil svou volbu. Nesplnění předmětů povinně volitelného bloku znamená nesplnění kritéria pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce nebo ukončení studia. V průběhu studia již nelze vedlejší sloup měnit ani rušit.

Jako vedlejší sloup lze u některých oborů volit též prohlubující sloup, tedy blok předmětů, které prohlubují studium v hlavním studentově oboru. Některé katedry tuto možnost nenabízejí.

Předběžnou volbu vedlejšího sloupu provedou studenti během předzápisu prostřednictvím elektronického formuláře (webové stránky FPE, odkaz Studenti 1. ročníku ve dnech 7. - 11. 10. 2013 do 23,59 hod.), ve kterém si podle priority zvolí tři možnosti z nabízených kombinací pro svůj studijní obor. Jednotlivé předměty již student nevybírá, budou mu v souladu se studijním plánem zapsány studijním oddělením.

Studenti se zájmem o zařazení do vedlejších sloupů hudební výchova a výtvarná výchova konají talentové zkoušky, studenti se zájmem o zařazení do vedlejšího sloupu anglický jazyk budou konat zkoušku z jazyka. Zkoušky proběhnou 16. - 18. 10. 2013.


Seznam studentů ve vedlejších sloupech bude zveřejněn na webových stránkách fakulty do 30. 10. 2013.

Nelze kombinovat dvě výchovy (např. hlavní sloup Hudební výchova a vedlejší sloup Výtvarná výchova)!

 

Dobrý den, mám jeden dotaz. Zajímalo by mě, kde bude ten dotazník na výběr 2. sloupu. Někdo říká na portálu a někdo na stránkách fakulty.

Bude to na stránkách fakulty, Úřední deska a tam položka Studenti prvního ročníku. Jsou tam jednak pokyny k předzápisu (doporučujeme pročíst) a jednak samotná aplikace. Přihlásíš se Orion loginem a heslem a dostaneš se k formuláři pro výběr VS/PS a k možnosti zapsat si na léto povinně volitelné a volitelné předměty.


Chtěla jsem se zeptat na volbu vedlejšího sloupu. Pokud bych chtěla jazyk, jak vypadají ty jazykové zkoušky? Je to jen písemné nebo i ústní?

- Anglický jazyk: Zkouška proběhne v listopadu a bude se jednat o písemnou zkoušku. V případě, že studenti zvažují, zda na zkoušku vůbec jít, můžeme jim sdělit, že pro studium Aj je doporučena minimální úroveň intermediate (B1)

 

Chci se zeptat, zda je možné, abych měla kombinaci aj pro sš spolu s fj pro zš?

- V rámci bakalářského studia se nerozlišuje, jestli je to pro ZŠ či SŠ. K rozlišení dochází až v navazujícím magisterském studiu a tam je bohužel možnost jeden předmět z aprobace pro ZŠ a druhý pro SŠ principelně nerealizovatelná.


V navazujícím magisterském studiu si budu moct zvolit aj-fj pro sš? Protože když jsem si dala aj pro sš, tak jako druhý předmět není v nabídce právě ta fj pro sš.

- V tuto chvíli nemá naše fakulta učitelství Fj pro střední školy akreditováno, takže ho zatím otevřít nemůže. Proto by v tomhle okamžiku připadalo do úvahy pouze učitelství Aj a Fj pro základní školy. Ale za tři roky, kdy se tě to bude bezprostředně týkat, může být všechno jinak, protože akreditace se mění. Navíc zrovna u jazyků se na to, zda vystuduješ pro střední či základní školy, zase takový důraz neklade, učitelů cizích jazyků je celkově nedostatek.

 

Co mám dělat, pokud nechci vedlejší sloup, ale prohlubující modul?

- Je to jednoduché, pokud chceš primárně prohlubující modul, necháš položku pro 1. prioritu prázdnou, tím dáváš najevo, že preferuješ jednooborový předmět. Na 2. a 3. prioritu si pak můžeš dát vedlejší sloupy pro případ, že se na prohlubující modul nedostaneš.

Pozn. Předměty z prohlubujícího modulu zapisuje studijní oddělení, ne vy!

 

Prohlubující moduly, které jsou k dispozici

Patička