Přejít k obsahu

Předzápis - Všeobecné

Předzápis

Termín předzápis znamená, že student si prostřednictvím elektronického formuláře vybere předměty, které by chtěl zapsat do indexu a v letním semestru je studovat.

 

Pokyn proděkana pro studijní a pedagogickou činnost k organizaci předběžného zápisu pro akademický rok 2012/2013

 

Je možné dělat předzápis z domova?

- Z domova to není žádný problém. Stačí se přihlásit pomocí jména a hesla, které jsme si zvolili při vytváření ORION konta.

 

Kde najdu předměty, které si můžu zapsat?

- Jsou 2 varianty. Jedna je informační DVD, které jste obdrželi při zápisu či zde ke stažení. Druhá , složitější, možnost je Portál ZČU - sekce Prohlížení IS/STAG.

V případě, že si chcete zvolit předmět z bývalé Katedry obecné fyziky (dnes součást Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy), v levé nabídce IS/STAG si zvolíš Rozvhrhové akce. Do první kolonky napíšeš zkratku katedry (KMT), dáš Zimní/Letní semestr a stiskneš Hledat. Díky tomu získáš přehled o předmětech vyučovaných v ZS/LS na KMT. Postupně si to projdeš a pokud tě nějaký ten předmět zaujme, bude tam místo a nebudeš mít problém s nějakým podmiňujícím předmětem (občas se stává, že nějaký předmět si nemůžeš zapsat bez toho, abys měla splněný předmět jiný, jemu předcházející - tzv. prerekvizitu či podminující předmět. To, jestli ten Tvůj vybraný předmět není náhodou nečím podmíněn zjistíš tak, že si klikneš na název toho předmětu a objeví se Ti sylabus, kde je ta informace o případných podmiňujících předmětech uvedena), zadáš si tu zkratku katedry a předmětu do toho formuláře na zapisování předmětů) na té samé stránce jako jsou vedlejší sloupy) a budeš si to moc zapsat.

Třeba příklad: Z rozvrhových akcí fyziky Tě zaujme KMT/AAO - Astronomie pro každého (oblíbený předmět, protože zápočet je v podstatě jen za účast). Podíváš se, že Ti vyhovuje nějaký z termínů, kdy se to učí a že tam není žádný podmiňující předmět. Pak si do toho formuláře dáš zkratku katedry KMT, zkratku předmětu AAO a zapíšeš se na tu rozvrhovou akci, co se Ti hodí. Je prostě třeba si dohledat ty zkratky předmětů, co by tě zajímaly, bez toho to nejde.

 

 

Chci si zapsat jazyk, jaké mám možnosti?

- Pro Pedagogickou fakultu jsou k dispozici následující jazyky: angličtina ABx, němčina NBx, ruština RBx a francouzština FBx, kde "x" zastupuje čísla dle obtížnosti.

  1 2 3 4 5
Angličtina - - A A A
Francouzština A A A A -
Němčina - - A A A
Ruština A A A - -

Symbol "A" značí, že se daný předmět vyučuje, symbol "-" značí opak.

Pozn. angličtina a němčina se neučí od začátku, protože se očekává, že studenti mají základy ze SŠ.

Zkouškové jazyky pak vypadají následovně: angličtina AA, němčina NA, ruština RA, francouzština FA

Pozn. s maturitou z angličtiny se dá AA zvládnout. Pokud si i tak nevěříte, můžete si vybrat nějakou nižší variantu.

 

 

Kolik si můžu zapsat céčkových tělocviků? Není to nějak omezeno?

- Céčkových tělocviků si teoreticky můžeš dát kolik chceš (alespoň, pokud to budou tělocviky od nás, tj. z KTV). Problém bych viděl spíš v tom, že ty rozvrhové akce tělocviku budou na léto tak narvaný, že bude těžký se vůbec někam vmáčknout. Taky samozřejmě nemá smysl si cpát 10 těláků, to bys nedělala celé dny nic jiného než běhala po hřišti apod. Ale žádné omezení typu, že můžeš mít jeden tělocvik a dost tam není.

 

 

Jak je to s povinně volitelnými předměty. Musím si zvolit oba nebo stačí jeden?

- Následující tabulka ukáže, jak to funguje. Vezměme si imaginární Blok X3, ze kterého musíte splnit 4 kredity.

Předmět
Kredity
Vytírání 2
Žehlení 3
Generální úklid 5
Luxování 3

Jak je z tabulky patrné, máme několik možností, jak tento blok splnit. Buď si vybereme jeden těžký či dva lehčí předměty a blok máme splněný. Samozřejmě můžete splnit všechny, ale je to zbytečné.

 

 

V případě, že je u přemětu vypisována přednáška i cvičení, musím si zapsat oboje?

- Pokud je tam Př i Cv, měla bys mít zapsáno oboje. Ten předmět tvoří celek a není možné plnit jen přednášku nebo jen cvičení.

 

Dotazy/Odpovědi získané spoluprácí se Studijním oddělením

Jsem pozvána k zápisu do prvního ročníku CH-TECH. Chtěla bych si nechat uznat předměty, které jsem již splnila. Budu tedy potřebovat zapsat i jiné předměty (resp. předměty z chemie pro 2. ročník nMgr.), abych splnila kreditní limity. Pamatuji si, že v loňském roce byl problém se zapsáním jakéhokoliv jiného předmětu, než jaký byl uveden ve studijním plánu pro první ročník.

- Nejprve je třeba provést klasický předběžný zápis jako ostatní studenti prvního ročníku. U tohoto zápisu si můžete vzít žádost o uznání předmětů z předchozího studia, kterou musíte odevzdat na studijní oddělení nejpozději do konce září 2011. Teprve až obdržíte oficiální rozhodnutí o uznání předmětů si přijdete na studijní oddělení dozapsat další předměty.

Petra Vošahlíková (SO FPE)

Patička