Přejít k obsahu

Infoschůzky

Infoschůzky pro studenty 1. ročníků

Přednesené prezentace:

0. infoschůzka představení SKVAIPu a SK AS FPE na úvodních shromážděních pro studenty 1. ročníků
1. infoschůzka kreditní systém, studijní plány, typy předmětů, zápisová propustka, vážený studijní průměr, volba vedlejšího sloupu či prohlubujícího modulu
2. infoschůzka

Portál ZČU, výpočetní prostředí, univerzitní e-mail, stipendia a platby (poplatky za studium), menzy a koleje, další služby studentům

3. infoschůzka akademická samospráva, studentské aktivity (studentské organizace, akce pořádané studenty)
4. infoschůzka zápočty a zkoušky, upřesňující zápisy na LS, studentské hodnocení kvality výuky

Patička