Přejít k obsahu

Dokumenty AS FPE

AS FPE se připojuje k Usnesení Rady vysokých škol (RVŠ) ohledně postupu prezidenta ve věci jmenování profesorů.

Rozpočet a rozpočtová pravidla

Informace o hospodaření FPE v roce 2012 pro AS ZČU
Rozpočtová pravidla FPE pro rok 2012
Rozpočtová pravidla FPE pro rok 2011

Aktuální dokumenty

Vyhláška děkana č. 7VD /2018
Návrh rozdělení rozpočtových zdrojů 2018
Plán realizace strategického záměru 2018

Termíny jednání

Termíny jednání AS FPE 1. pol. 2018
Termíny jednání AS FPE 1. pol. 2017

Volby - obecné informace

Volební a jednací řád AS FPE
Harmonogram voleb AS FPE 2015
Harmonogram voleb do AS ZČU 2015
Seznam oprávněných voličů pro volby do Akademického senátu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni na období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2015
HARMONOGRAM VOLEB DO AS ZČU 2013
HARMONOGRAM VOLEB DO AS FPE 2013
Vyhlášení voleb do AS FPE ZČU 2011
HARMONOGRAM VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FPE ZČU 2011
Volební a jednací řád AS FPE

Volby - návrhové listy a seznamy kandidátů

Kandidati studentské části AS FPE ZČU
Seznam kandidátů pro volby do AS FPE - 5. a 6. 11. 2015
Formulář pro návrh kandidáta do AS FPE 2015
Formulář pro návrh kandidáta do AS ZČU 2015
Formulář pro návrh kandidáta do AS FPE-doplňovací volby 2015
Formulář pro návrh kandidáta do AS ZČU 2013
Formulář pro návrh kandidáta do AS FPE 2013
Formulář pro návrh kandidáta na děkana FPE ZČU 2011
Formulář pro návrh kandidáta do AS ZČU (AS FPE ZČU) 2013
Kandidátní listiny pro volby do AS ZČU 2011
Kandidátní listiny pro volby do AS FPE ZČU 2011

Volby - volební komise

Volební komise AS FPE: zápis ze 4. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2018-2019
Volební komise AS FPE: zápis ze 3. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2017-2019
Volební komise AS FPE: zápis z 2. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2017-2019
Volební komise AS FPE: zápis z 1. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2017-2019
Vyhlášení řádných voleb a jmenování volební komise
Volební komise AS FPE: zápis z 1. zasedání volební komise pro doplňující volby do AS FPE 2016
Volební komise AS ZČU: zápis z 1. zasedání volební komise pro doplňující volby do AS ZČU 2016
Jmenování náhradníků do volební komise pro volby do AS FPE 2015
Jmenování volebni komise pro volby do AS FPE 2015
Zápis z jednání volebni komise pro volby do AS FPE 2015
Zápis z jednání volební komise pro doplňovací volby do studentské komory akademického senátu FPE ZČU 2015
Zápis z jednání volební komise pro doplňovací volby do studentské komory akademického senátu FPE ZČU
Zápis z jednání volební komise pro doplňovací volby do studentské komory senátu FPE ZČU v Plzni 2015
Volební komise pro řádné volby do AS FPE ZČU 2013 - změna
Volební komise pro řádné volby do AS FPE ZČU 2013
Jmenování volební komise pro řádné volby do AS FPE ZČU 2011

Volby - seznam oprávněných voličů

Seznam oprávněných voličů pro volby do AS FPE ZČU na období 2018-2019
Seznam oprávněných voličů pro volby do AS FPE ZČU na období 2018-2019
Seznam oprávněných voličů pro doplňující volby do studentské části volebního celku FPE v AS ZČU v Plzni na funkční období 2016-2017
Seznam oprávněných voličů pro doplňující volbu do studentské části AS FPE ZČU 2016
Aktuální seznam oprávněných voličů
Seznam voličů do AS FPE - studentská část

Volební programy kandidátů

Volební program AS FPE 2016-2017 - Egriová Simona
Volební program - děkan/ka 2015 II - Miroslav Randa
Volební program - děkan/ka 2015 II - Ladislav Podroužek
Volební program - děkan/ka 2015 II - Jana Miňhová
Volební program - děkan/ka 2015 II - Michal Mergl
Volební program - děkan/ka 2015 - Michal Mergl
Volební program - děkan/ka 2015 - Miroslav Randa
Volební program kandidáta na děkana FPE 2011 - doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.

Výsledky voleb

Konečné výsledky voleb do AS FPE ZČU na funkční období 2018-2019
Předběžné výsledky voleb do AS FPE 2018 - 2019 - sekce studenti
Předběžné výsledky voleb do AS FPE 2018 - 2019 - sekce akademičtí pracovníci
Konečné výsledky doplňovacích voleb do AS FPE ZČU pro roky 2016 - 2017 - studentská část
Předběžné výsledky doplňovacích voleb do AS FPE ZČU pro roky 2016 - 2017
Vyhlášení konečných výsledků 2016
Výsledky doplňovacích voleb do AS ZČU, volební celek FPE pro funkční období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017
Konečné výsledky voleb do AS FPE ZČU pro roky 2016 - 2017
Výsledky voleb do AS FPE ZČU 2015
Předběžné výsledky voleb do AS FPE pro roky 2016 - 2017
Předběžné výsledky voleb do AS ZČU pro roky 2016 - 2017
Konečné výsledky doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu Fakulty pedagogické ZČU na funkční období 1. 1. 2014–31. 12. 2015
Konečné výsledky doplňovacích voleb do AS FPE 2015 - studentská část
Předběžné výsledky doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu Fakulty pedagogické ZČU na funkční období 1. 1. 2014–31. 12. 2015 (vystaveno: 16. 7. 2015)
Předběžné výsledky doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu Fakulty pedagogické ZČU na funkční období 1. 1. 2014–31. 12. 2015 (vystaveno: 16. 7. 2015)
Konečné výsledky voleb do AS FPE ZČU 2013
senat_konecne_vysledky_2013
Konečné výsledky voleb do AS ZČU 2011
Konečné výsledky voleb do AS FPE ZČU 2011
Předběžné výsledky voleb do AS ZČU 2011
Předběžné výsledky voleb do AS FPE ZČU 2011
Konečné výsledky doplňovacích voleb do SK AS FPE 2011

Kandidáti doplňujících voleb

Kandidát doplňujících voleb do studentské části AS ZČU

Pozvánky

Pozvánka na jednání předsednictva AS FPE - 24. 5. 2017
Pozvánka na jednání pléna AS FPE - 3. 5. 2017
Pozvánka na jednání předsednictva AS FPE - 19. 4. 2017
Pozvánka na jednání pléna AS FPE - 5. 4. 2017
Pozvánka na jednání AS FPE - 22. 3. 2017
Pozvánka na jednání pléna AS FPE - 1. 3. 2017
Pozvánka na jednání předsednictva AS FPE - 15. 2. 2017
Pozvánka na jednání pléna AS FPE - 1.2.2017
Pozvánka na jednání pléna AS FPE - 4.1.2017
Pozvánka na jednání pléna AS FPE - 7.12. 2016
Zpět

Patička