Přejít k obsahu

Dokumenty AS FPE

Aktuální dokumenty

Rozpis poplatků z přijímacího řízení 2019
Rozpis poplatků z přijímacího řízení
Rozpočet 2019 - přílohy
Návrh na rozdělení rozpočtových zdrojů pro rok 2019
Zpráva o hospodaření Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni za rok 2018
Rozhodnutí děkana č. XRD/2019 o rozpočtových pravidlech Fakulty pedagogické ZČU
Plán realizace Strategického záměru FPE ZČU na rok 2019
Návrh na úpravu rozpočtových pravidel FPE 2019
Návrh kandidáta na děkana FPE ZČU v Plzni
Vyhláška děkana č. 7VD /2018

Volby - obecné informace

Jednací řád AS FPE
Volební řád AS FPE

Volby do AS ZČU

Zápis z 1. jednání VK - doplňovací volby AS ZCU (studentská část FPE 2020)
Návrhový lístek pro doplňovací volby AS ZČU - studentská část
Vyhlášení konečných výsledků doplňovacích voleb do AS ZČU, volební celek FPE na volební období 2018-2020 (prosinec 2019)
Vyhlášení předběžných výsledků doplňovacích voleb do AS ZČU, volební celek FPE ZČU na volební období 2018-2020 (prosinec 2019)

Volby - volební komise

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS ZČU do volebního celku fakulty pedagogické
Zápis z jednání volební komise pro volby do AS FPE ZČU na funkční období 2020-2021
Změna složení volební komise pro volbu AS FPE ZČU v Plzni
Návrhový lístek - volby 2019
Zápis z jednání volební komise pro volby do AS FPE ZČU (9. 9. 2019)
Vyhlášení voleb do AS FPE a jmenování volební komise (období leden 2020 - prosinec 2021)

Výsledky voleb

Konečné výsledky voleb do AS FPE ZČU na období 2020-2021
Zápis jednání volební komise pro řádné volby do AS FPE ZČU pro období 2020-2021
Předběžné výsledky voleb do AS FPE ZČU na volební období 2020-2021
Konečné výsledky voleb do AS FPE ZČU na funkční období 2018-2019
Výsledky voleb do AS FPE ZČU 2015
Archív

Patička