Přejít k obsahu

Vedení Fakulty pedagogické

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

děkan Fakulty pedagogické

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

proděkan Fakulty pedagogické pro rozvoj

doc. Ladislav Čepička, Ph.D.
Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

proděkan Fakulty pedagogické pro vzdělávání

Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

proděkan Fakulty pedagogické pro organizaci tvůrčí činnosti

prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.

proděkan Fakulty pedagogické pro strategii tvůrčí činnosti

doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
Dr. phil. Michaela Voltrová

proděkanka Fakulty pedagogické pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání

Dr. phil. Michaela Voltrová
Ing. Pavel Mičke

tajemník Fakulty pedagogické

Ing. Pavel Mičke
 

sekretářka děkana Fakulty pedagogické

Bc. Veronika Forstová

sekretářka proděkanů Fakulty pedagogické

Jitka Lavičková

 

Patička