Přejít k obsahu

Vedení Fakulty pedagogické

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

děkan Fakulty pedagogické

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

proděkanka Fakulty pedagogické pro vědeckou činnost fakulty a projekty

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
PaedDr. Josef Kepka, CSc.

proděkan Fakulty pedagogické pro vnější vztahy

PaedDr. Josef Kepka, CSc.
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.

proděkan Fakulty pedagogické pro studijní činnost

PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
Ing. Pavel Mičke

tajemník Fakulty pedagogické

Ing. Pavel Mičke
 

sekretářka děkana Fakulty pedagogické

Bc. Veronika Forstová

sekretářka proděkanů Fakulty pedagogické

Jitka Lavičková

 

Patička