Přejít k obsahu

Významné dokumenty

Vlastní příjmy - poplatky za přijímací řízení
Statut FPE (verze platná od roku 2018)
Návrh změny Statutu FPE 2018 (navržená změna a důvodová zpráva na straně 12)
Plán realizace strategického záměru FPE ZČU na rok 2018
Statut FPE 2017
Volební řád AS FPE 2017
Jednací řád vědecké rady FPE 2017
Jednací řád AS FPE 2017
Disciplinární řád pro studenty
Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2016
Volební řád AS FPE 2017 (návrh)
Statut FPE (návrh)
Jednací řád vědecké rady (návrh)
Disciplinární řád pro studenty (návrh)
Jednací řád AS FPE 2017 (revidovaný návrh)
Dopis vyjádření k návrhu jednacího řádu AS FPE (2017)
Plán realizace strategického záměru FPE ZČU na rok 2017
Dlouhodobý záměr Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na období 2016-2020
Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2012
Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2011
Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na rok 2013
Výroční zpráva 2007
Zpráva o hospodaření FPE za rok 2011
Aktualizace Dlouhodobého záměru (2012) na rok 2012
Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2010
Dodatek ke Statutu FPE ZČU
Aktualizace Dlouhodobého záměru (2011) Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na rok 2011
Dlouhodobý záměr Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na období 2011-2015
Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2009
Aktualizace Dlouhodobého záměru (2010) Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na rok 2010
Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2008
ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FPE ZČU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/10
Předpisy a vyhlášky
Dlouhodobý záměr (2006 - 2010) Dlouhodobý záměr Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na období 2006-2010
Aktualizace Dlouhodobého záměru (2008)
Aktualizace Dlouhodobého záměru (2009)
Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2007
Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2008
Rigorózní řád
Jednací řád vědecké rady
Volební a jednací řád akademického senátu
Disciplinární řád pro studenty
Statut FPE ZČU
Zpět

Patička