Přejít k obsahu

Významné dokumenty

Plán realizace strategického záměru FPE ZČU na rok 2017
Dlouhodobý záměr Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na období 2016-2020
Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2012
Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2011
Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na rok 2013
Výroční zpráva 2007
Zpráva o hospodaření FPE za rok 2011
Aktualizace Dlouhodobého záměru (2012) na rok 2012
Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2010
Dodatek ke Statutu FPE ZČU
Aktualizace Dlouhodobého záměru (2011) Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na rok 2011
Dlouhodobý záměr Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na období 2011-2015
Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2009
Aktualizace Dlouhodobého záměru (2010) Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na rok 2010
Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2008
ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FPE ZČU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/10
Předpisy a vyhlášky
Dlouhodobý záměr (2006 - 2010) Dlouhodobý záměr Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na období 2006-2010
Aktualizace Dlouhodobého záměru (2008)
Aktualizace Dlouhodobého záměru (2009)
Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2007
Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2008
Rigorózní řád
Jednací řád vědecké rady
Volební a jednací řád akademického senátu
Disciplinární řád pro studenty
Statut FPE ZČU
Zpět

Patička