Přejít k obsahu

Historie fakulty

Pedagogická fakulta v Plzni byla zřízena jako pobočka pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Slavnostně byla otevřena dne 14. listopadu 1948. Byla jí přidělena budova bývalého ženského učitelského ústavu v Plzni na Americké (tehdejší Stalinově) třídě. Druhý školní rok byl zahájen 1. října 1949 v nově přidělené budově bývalého dívčího gymnázia ve Veleslavínově ulici (budova pochází z roku 1865, postavil ji stavební inženýr Václav Daniel podle plánu architekta Mořice Hinträgra) a v této budově sídlí část školy dodnes.

Ve školním roce 1950/51 byly zřízeny rozhodnutím ministerstva školství první katedry: přírodních věd (zahrnovala chemii, přírodopis, matematiku a fyziku), filologie (čeština, ruština), výchov (výtvarná a hudební výchova), dějepisu-zeměpisu a pedagogiky.

V roce 1953 byla provedena školská reforma, podle níž došlo k přeměně pedagogické fakulty na dvouletou Vyšší pedagogickou školu.

Dnem 1. dubna 1956 byla zřízena ústřední knihovna školy.

V roce 1964 se vládním nařízením stala z Vyšší pedagogické školy samostatná Pedagogická fakulta v Plzni se statutem vysoké školy.

V roce 1990 se Pedagogická fakulta stala součástí nově vytvořené Západočeské univerzity, která vznikla z původní Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty v Plzni.

Patička