Přejít k obsahu

Akreditace fakulty

Nová akreditace

Informace k novým akreditacím dle nařízení vlády a požadavků Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Smlouvy FPE se středními a základními školami

Smlouvy s institucemi

Státní závěrečné zkoušky

Uplatnění absolventů FPE

Potřeba učitelů v Plzeňském a Karlovarském kraji

Pomocné materiály a informace k vypracování

Standardy, metodika a doporučené postupy

Oblasti vzdělávání

Formuláře

Získaná akreditace

Informace k restrukturaci studijních programů na FPE ZČU

Akreditační materiály

Žádost o udělení / prodloužení akreditace - podzim 2015

Šablony

Patička