Přejít k obsahu

Pokyny k vypracování kvalifikační práce

Pokyn č. 03PD/2015 k procesu zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací - do kdy si musí student zadat práci, do kdy je nutno práci odevzdat, co se děje, když student práci neodevzdá a řada dalších důležitých upřesnění
Jak postupovat před státnicemi a obhajobou - informace o postupu činností před státní závěrečnou zkouškou nebo obhajobou kvalifikační práce
Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 - vyhláška upravující pravidla pro konání státních závěrečných zkoušek, zadávání, odevzdávání a obhajobu bakalářských a diplomových prací
Pokyn děkanky k vypracování bakalářské a diplomové práce - co je kvalifikační práce, formální požadavky na její úpravu, členění, rozsah, odevzdání práce a podobně
Směrnice rektora č. 24R/2006

Vzory a šablony pro tvorbu kvalifikační práce

Šablona pro tvorbu diplomové a bakalářské práce (aktualizovaná 2017)

- titulní strana

Vzor titulní strany (DP)
Vzor titulní strany (DP)
Vzor titulní strany (BP)
Vzor titulní strany (BP)

- prohlášení

Vzor čestného prohlášení (BP)
Vzor čestného prohlášení (BP)
Vzor čestného prohlášení (DP)
Vzor čestného prohlášení (DP)

- desky

Vzor desek (BP) pdf
Vzor desek (DP) docx
Vzor desek (DP) pdf
Vzor desek (BP) docx

Přihlášky k obhajobě kvalifikační práce

Obhajoba navazující magisterské studium Učitelství pro ZŠ
Obhajoba navazující magisterské studium Učitelství pro SŠ
Obhajoba bakalářská studia
Obhajoba Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - prezenční studium
Obhajoba Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - kombinované studium

Obhajoby kvalifikačních prací

Podzimní termín 2016/2017

KČJ
KVK
KVD
KTV
KRF
KPS
KPG
KNJ
KMT
KHK
KHI
KCH
KAN
CBG

Patička