Přejít k obsahu

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Přijímací zkoušky (bakalářské studium a magisterské studium pro 1. stupeň ZŠ) se uskuteční v týdnu od 4. do 8. června 2018, přijímací zkoušky na navazující magisterská studia v termínu od 18. do 19.6. 2018.

Pozvánky k přijímacím zkouškám budou zveřejněny pouze elektronicky na této stránce měsíc předem.

Formulář pro potvrzení schopnosti studovat tělesnou výchovu  (viz níže) slouží pouze pro bakalářské obory Tělesná výchova a sport a Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání. Uchazečům o obory Učitelství pro MŠ a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ všechna požadovaná lékařská potvrzení vystaví přímo lékaři na své tiskopisy.

Patička