Přejít k obsahu

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Přijímací zkoušky (bakalářské studium a magisterské studium pro 1. stupeň ZŠ) se uskuteční v týdnu od 5. do 9. června 2017, přijímací zkoušky na navazující magisterská studia v termínu od 19. do 21.6. 2017.

Pozvánky k přijímacím zkouškám budou zveřejněny pouze elektronicky na této stránce měsíc předem.

Formulář na potvrzení zdravotního stavu pro talentovou zkoušku z tělesné výchovy

Navazující magisterské studium

český jazyk-výtvarná výchova SŠ
český jazyk-ruský jazyk ZŠ
český jazyk-ruský jazyk SŠ
český jazyk-německý jazyk ZŠ
český jazyk-německý jazyk SŠ
český jazyk-hudební výchova ZŠ
český jazyk-hudební výchova SŠ
český jazyk-geografie ZŠ
český jazyk-dějepis ZŠ
tělesná výchova-výtvarná výchova SŠ
tělesná výchova-technická výchova ZŠ
tělesná výchova-matematika ZŠ
tělesná výchova-informatika ZŠ (kombinované studium)
tělesná výchova-geografie ZŠ
tělesná výchova-biologie ZŠ
tělesná výchova-anglický jazyk ZŠ
ruský jazyk-výtvarná výchova SŠ
ruský jazyk-hudební výchova SŠ
ruský jazyk-dějepis ZŠ
německý jazyk-výtvarná výchova SŠ
německý jazyk-geografie ZŠ
německý jazyk-dějepis ZŠ
matematika-technická výchova ZŠ
matematika-informatika ZŠ
matematika-geografie ZŠ
matematika-fyzika ZŠ
matematika-chemie ZŠ
matematika-biologie ZŠ
informatika-technická výchova ZŠ
informatika-geografie ZŠ
hudební výchova-výtvarná výchova SŠ
hudební výchova-dějepis ZŠ
fyzika-technická výchova ZŠ
fyzika-informatika ZŠ (kombinované studium)
fyzika-chemie ZŠ
dějepis-informatika ZŠ (prezenční studium)
dějepis-informatika ZŠ (kombinované studium)
chemie-geografie ZŠ
biologie-technická výchova ZŠ
biologie-geografie ZŠ
biologie-fyzika ZŠ
biologie-chemie ZŠ
anglický jazyk-český jazyk ZŠ
anglický jazyk-ruský jazyk ZŠ
anglický jazyk-německý jazyk ZŠ
anglický jazyk-informatika ZŠ
anglický jazyk-hudební výchova ZŠ
anglický jazyk-geografie ZŠ
anglický jazyk-dějepis ZŠ

Magisterské studium

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ-prezenční studium
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ-kombinované studium

Bakalářské studium

Učitelství pro mateřské školy - prezenční studium
Učitelství pro mateřské školy - kombinované studium
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova a sport
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Matematická studia
Informatika se zaměřením na vzdělávání - prezenční studium
Informatika se zaměřením na vzdělávání - kombinované studium
Hudba se zaměřením na vzdělávání
Historie se zaměřením na vzdělávání-prezenční studium
Historie se zaměřením na vzdělávání-kombinované studium
Geografie se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Biologie se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání-prezenční studium

Patička