Přejít k obsahu

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Přijímací zkoušky (bakalářské studium a magisterské studium pro 1. stupeň ZŠ) se uskuteční v týdnu od 5. do 9. června 2017, přijímací zkoušky na navazující magisterská studia v termínu od 19. do 21.6. 2017.

Pozvánky k přijímacím zkouškám budou zveřejněny pouze elektronicky na této stránce měsíc předem.

Formulář na potvrzení zdravotního stavu pro talentovou zkoušku z tělesné výchovy

Bakalářské studium

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ-prezenční studium
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ-kombinované studium
Učitelství pro mateřské školy - prezenční studium
Učitelství pro mateřské školy - kombinované studium
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova a sport
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Matematická studia
Informatika se zaměřením na vzdělávání - prezenční studium
Informatika se zaměřením na vzdělávání - kombinované studium
Hudba se zaměřením na vzdělávání
Historie se zaměřením na vzdělávání-prezenční studium
Historie se zaměřením na vzdělávání-kombinované studium
Geografie se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Biologie se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání-prezenční studium

Patička