Přejít k obsahu


Podmínky pro přijetí

Bakalářské studium

Studijní program Přírodovědná studia

Studijní obory: Matematická studia, Chemie se zaměřením na vzdělávání, Biologie se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Geografie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Přírodovědná studia

Studijní obory: Informatika se zaměřením na vzdělávání v prezenční i kombinované formě

Studijní program Historická studia

Studijní obor: Historie se zaměřením na vzdělávání v prezenční i kombinované formě studia

Studijní program Tělesná výchova a sport

Studijní obory: Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Specializace v pedagogice

             Studijní obor: Psychologie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Specializace v pedagogice

Studijní obor: Vizuální kultura pro vzdělávání

Studijní program Specializace v pedagogice

Studijní obor: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání v prezenční i kombinované formě studia

Studijní program Specializace v pedagogice

Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Specializace v pedagogice

Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Specializace v pedagogice

             Studijní obory: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Specializace v pedagogice

Studijní obor: Hudba se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Specializace v pedagogice

Studijní obor: Výchova ke zdraví

Studijní program Předškolní a mimoškolní pedagogika

Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy v prezenční i kombinované formě studia

Magisterské studium

Studijní program Učitelství pro základní školy

Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy v prezenční i kombinované formě studia

Navazující magisterské studium

Navazující magisterský studijní program Učitelství pro základní školy
Navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy

Doktorské studium

Veškeré informace o doktorském studiu naleznete v odkazu Studium - Pro studenty - Doktorské studium