Přejít k obsahu


Podmínky pro přijetí na FPE ZČU

Bakalářské studium

Studijní program Přírodovědná studia

Studijní obory: Matematická studia, Chemie se zaměřením na vzdělávání, Biologie se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání, Geografie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Historická studia

Studijní obor: Historie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Tělesná výchova a sport

Studijní obory: Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Specializace v pedagogice

             Studijní obor: Psychologie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Specializace v pedagogice

Studijní obor: Vizuální kultura pro vzdělávání

Studijní program Specializace v pedagogice

Studijní obor: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Specializace v pedagogice

Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Specializace v pedagogice

Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Specializace v pedagogice

             Studijní obory: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Specializace v pedagogice

Studijní obor: Hudba se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Specializace v pedagogice

Studijní obor: Výchova ke zdraví

Studijní program Předškolní a mimoškolní pedagogika

Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy v prezenční formě studia

Studijní program Předškolní a mimoškolní pedagogika

Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy v kombinované formě studia

Magisterské studium

Studijní program Učitelství pro základní školy

Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy v prezenční formě studia

Studijní program Učitelství pro základní školy

Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy v kombinované formě studia

Navazující magisterské studium

Navazující magisterský studijní program Učitelství pro základní školy
Navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy

Doktorské studium

Veškeré informace o doktorském studiu naleznete v odkazu Studium - Pro studenty - Doktorské studium