Přejít k obsahu


Přijímací řízení 2016/2017

Přijímací zkoušky pro akademický rok 2016/2017 probíhají ve všech vyhlášených oborech a studium všech oborů bylo akreditováno na celou dobu studia.

Podrobnější informace případně podá vedoucí studijního oddělení Petra Vošahlíková.

 


Fakulta pedagogická získala nově akreditované dva obory, na které vyhlašuje dodatečné přijímací řízení. Jedná se o bakalářský studijní obor

 • Technická výchova se zaměřením na vzdělávání v rámci studijního programu Přírodovědná studia

a navazující magisterský obor Učitelství ruského jazyka pro střední školy. V rámci tohoto oboru jsou vypisovány kombinace pro střední školy:

 • ruský jazyk - hudební výchova,
 • ruský jazyk - český jazyk,
 • ruský jazyk - německý jazyk,
 • ruský jazyk - tělesná výchova.

Mezní termín podání e-přihlášek je 1. 7. 2016 a termín přijímacích zkoušek 19. 7. 2016.

Přečtěte si bližší informace o podmínkách a vyhlášeném řízení.


Zajímá Vás již nabídka pro akademický rok 2017/2018? Podívejte se, jaké obory pro Vás chystáme.

Den otevřených dveří

Pokud se k nám chcete přijít podívat, poznamenejte si datum dne otevřených dveří: 15. ledna 2016.

Informace o organizaci dne otevřených dveří

Plakátek najdete zde

Podrobné informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017. 


Kombinace hlavního a vedlejšího oboru v bakalářském studiu

Bakalářské studium na FPE ZČU v Plzni je jednooborové. Protože ale navazující magisterské studium učitelství je dvouoborové, mají studenti možnost se na druhý obor připravit již v průběhu bakalářského studia. U většiny oborů si tedy vybírají ke svému hlavnímu i vedlejší obor. Obory jsou pak nazývány hlavní sloup a vedlejší sloup. Uchazeč dává přihlášku pouze na hlavní sloup. Přijímací zkouška se koná pouze z předmětu hlavního sloupu. Vedlejší sloup si vybírá až jako student fakulty na začátku prvního ročníku.

Pokud se ale student rozhodne studovat pouze jednooborově, nepředpokládá tedy, že by pokračoval v navazujícím dvouoborovém učitelském studiu, vybere si ve svém hlavním sloupu prohlubující modul, pokud se pro daný obor nabízí. Tím pádem se bude více profilovat jako jednooborový odborník s cílem odejít po absolvování fakulty do neučitelské praxe nebo pokračovat v navazujícím neučitelském studiu na některé z jiných fakult v ČR či v zahraničí.

Seznam možných kombinací hlavního a vedlejšího sloupu, respektive prohlubujícího modulu naleznete zde.


Přihláška ke studiu

Elektronická přihláška

Ke studiu na FPE ZČU je třeba se přihlásit a uhradit poplatek 500 Kč za přijímací řízení.

Formulář na potvrzení zdravotního stavu pro talentovou zkoušku z tělesné výchovyPřípravné kurzy a testy

Informace o přípravných kurzech k přijímacím zkouškám a testům nanečisto jsou k dispozici v sekci Přípravné kurzy a testy.

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme i tzv. "nulté" ročníky bakalářského nebo magisterského studia.


Chemie se zaměřením na vzdělávání jednooborové studium Aplikovaná chemie

Fakulta pedagogická nabízí ve spolupráci s ústavem Nové technologie - výzkumné centrum v rámci oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání jednooborové studium Aplikovaná chemie. Studium je vhodné pro všechny, kteří by chtěli studovat opravdu zajímavý přírodovědný obor a podílet se na špičkovém výzkumu. Více informací naleznete zde.


Další informace

 • Potřebujete bližší informace o možnostech studia na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni?
 • Chcete upřesnit informace o přijímacích zkouškách?
 • Zajímá vás obsah a průběh studia vybraného oboru?
 • Potřebujete vědět, jaké jsou možnosti ubytování studentů?
 • Již jste studovali na jiné vysoké škole a nevíte, zda další studium bude bezplatné?
 • Máte další otázky?

Napište nám na adresu: Petra Vošahlíková, vosahlik@fpe.zcu.cz, tel. 377 636 010. Rádi vám odpovíme.


Přijímací řízení v předchozích letech

Zprávu o přijímacím řízení, statistiky počtu přihlášených a přijatých uchazečů a vzory testů naleznete v sekci Předchozí přijímací řízení.


Celoživotní vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání