Přejít k obsahu

Informace pro studenty

Pokyn proděkana k organizaci upřesňujícího zápisu na LS 2016/17
Celkový seznam studentů s přidělenými prospěchovými stipendii v akademickém roce 2016/17
Pokyn proděkana č. 06PD/2016 o výplatě prospěchových stipendií v akademickém roce 2016/17
Rozhodnutí děkana č.22 2016 o imatrikulacích studentů prvních ročníků
Rozpis zápisů pro akademický rok 2016/17
Témata disertačních prací FPE ZČU 2016/2017
Pokyn č. 03PD/2015 k procesu zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací
Žádost o uznání výstupů z učení
Metodika pro uznávání předchozího vzdělání
Nový zkušební a studijní řád

Výběrová řízení pro studenty

- zahraniční studijní pobyty, např. v rámci programu Erasmus, INTER apod.

Pokyn č. 05PD/2016 -Vyhlášení výběrového řízení v programu Erasmus+ pro rok 2016/17
Pokyn č. 04PD/2016 - Vyhlášení výběrového řízení v programu INTER-17 pro rok 2017
Výběrové řízení pro doktorské studium na FPE ZČU 2016/2017
Pokyn č. 04PD/2015 - Vyhlášení výběrového řízení v programu INTER-16 pro rok 2016/17
Pokyn č. 05PD/2015 -Vyhlášení výběrového řízení v programu Erasmus+ pro rok 2016/17

Studenti 1. ročníků

Rozhodnutí děkana č.22 2016 o imatrikulacích studentů prvních ročníků
Informace k úvodnímu shromáždění studentů prvních ročníků 2016/17
Další informace pro studenty 1. ročníků

Informace pro absolventy

Rozpis promocí absolventů FPE - říjen 2016
Informace pro absolventy v podzimním termínu akademického roku 2015/16
Informace pro absolventy - fotostudio Vavruška
Archív

Patička