Přejít k obsahu

Harmonogram praxí

Harmonogram pedagogických praxí 2017 /2018

Zimní semestr:
4. 9. - 8. 9. 2017 - pedag.praxe náslechová 1.třída 3. roč. 1. st. ZŠ
2. 10. - 15. 12. 2017 - průběžná náslechová px. 2. roč. 1. st. ZŠ
v průběhu semestru - bloková výstupová px. KS 4. roč. 1. st. ZŠ

20. 11. - 24. 11. 2017 - bloková náslechová px. 1. roč. 2. st. ZŠ

27. 11. - 1. 12. 2017 - bloková náslechová px. 1. roč. uč. SŠ
2. 10. - 15. 12. 2017 - průběžná náslechová px. 1. roč. uč. MŠ
20. 11. - 1. 12. 2017 - blokový výst. px. 2. roč. uč. MŠ
30. 10. - 17. 11. 2016 souvislá praxe 3. roč. uč. MŠ
Letní semestr:

5. 2. - 9. 3. 2018 - (4 týdny podle jarních prázdnin) souvislá praxe    závěrečné ročníky

26. 2. - 11. 5. 2018 - průběžná násl. px. 2. roč. 1. st. ZŠ
v průběhu semestru - bloková výst. px. KS 4. roč. uč. 1. st. ZŠ

19. 3. - 23. 3. 2018 - bloková náslechová px. bakaláři

3. 4. - 13. 4. 2018 - bloková výst. px. 1. roč. uč. SŠ

16. 4. - 27. 4. 2018 - bloková výst. px. 1. roč. 2. st. ZŠ
26. 2. - 11. 5. 2018 - asistentská praxe 3. roč. 1. st. ZŠ
9. 4. - 27. 4. 2018 - souvislá praxe 2. roč. uč. MŠ
26. 2. - 11. 5. 2018 - klinický seminář 1. roč. uč. MŠ
Prázdniny na školách:
26. 10. - 27. 10. 2017 podzimní prázdniny
19. 2. - 25. 2. 2018 jarní prázdniny - Plzeň město
29. 3. - 30. 3. 2018 Velikonoce

Patička