Přejít k obsahu

SVOČ

Studentská vědecká a odborná činnosti (SVOČ) je soutěž samostatných vědeckých a odborných prací studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Nejdříve probíhají katedrální kola a pak fakultní soutěžní přehlídka. SVOČ je každoročně vyhlašována děkanem FPE. Nejlepší studenti jsou oceňováni mimořádnými stipendii.

Vyhlášení SVOČ 2017 a další informace k soutěži jsou zde.

Výsledky SVOČ v roce 2017

Kategorie odborná

1. místo -  Bc. Zuzana Martínková (KHI)
za práci Narození a smrt v barokních Horažďovicích

2. místo -  Jiřina Karasová (KAN)
za práci Dětství v poezii Williama Wordswortha Childhood in William Wordsworth´s Poetry

3. místo - Bc. Tomáš Korel (KVD)
za práci Řešení multiplatformního počítačového prostředí školy s Linux operačními systémy

Kategorie didaktická

1. místo -  Barbora Průšová (KPS)
za práci Osobnost vysokoškolského pedagoga v procesu utváření profesního sebeobrazu studentů FPE

2. místo -  Jitka Vlková (KMT-M)
za práci Zlomky v učivu matematiky 1. stupně ZŠ

3. místo - Jana Hlavová (KČJ)
za práci Slohové útvary na 1. stupni základní školy

4. místo - Petr Vlček (KTV)
za práci Testování koordinačních schopností u dětí mladšího školního věku a jejich rozvoj pomocí specifické fotbalové přípravy

5. místo - Bc. Kateřina Bambasová (KMT-T)
za práci Analýza multimediální učebnice s ohledem na její strukturu

Podrobnější informace o výsledcích SVOČ 2017 jsou zde.

Patička