Přejít k obsahu

SVOČ

Studentská vědecká a odborná činnosti (SVOČ) je soutěž samostatných vědeckých a odborných prací studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Nejdříve probíhají katedrální kola a pak fakultní soutěžní přehlídka. SVOČ je každoročně vyhlašována děkanem FPE. Nejlepší studenti jsou oceňováni mimořádnými stipendii.

Vyhlášení SVOČ 2017 a další informace k soutěži jsou zde.

Výsledky SVOČ v roce 2016

1. cena - Bc. Martin Královec (KMT-F)
za práci Projekt Apollo a jeho začlenění do výuky fyziky na základní škole

2. cena - Bc. Zuzana Martínková (KHI)
za práci Smrt a pohřbívání v barokním Manětíně

2. cena - David Šmíd (CBG-Bi)
za práci Mykologický průzkum židovského lesa u Všerub (okres Plzeň-sever)

3. cena - Bc. Jan Frank (KMT-M)
za práci Matematické konstanty

3. cena - Bc. Jiří Láska (KMT-T)
za práci Základní technologické postupy tváření při výuce technických předmětů na ZŠ

Zvláštní cenu děkana Fakulty pedagogické RNDr. Miroslava Randy, Ph.D. za cenný pedagogický výzkum získal Bc. Karel Švátora (KTV) za práci Vliv vstupní informace na výkon v testu zrcadlového kreslení a následné sebehodnocení.

Podrobnější informace o výsledcích SVOČ 2016 jsou zde.

Patička