Přejít k obsahu


Hlasová cvičení tradičně i netradičně

Citace:
SLAVÍKOVÁ, M. Hlasová cvičení tradičně i netradičně. Hudební výchova, 2008, roč. 16, č. 1, s. 8-9. ISSN: 1210-3683
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Vocal exercises traditionally and unconventionally
Rok vydání: 2008
Autoři: Doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc.
Abstrakt CZ: Hlasová pedagogika používá rozsáhlou škálu hlasových a pěveckých cvičení, která lze klasifikovat podle různých kritérií. V kolektivní pěvecké výchově vytváříme též méně obvyklé typy cvičení. Uplatňujeme v nich prvky her, pohybu, motivací pro názorné přiblížení hlasových problémů dětem. Je důležité, aby při tvorbě cvičení brali vyučující v úvahu možnosti a potřeby hlasového rozvoje v každé jednotlivé třídě.
Abstrakt EN: The voice Pedagogy uses extensive range of voice and vocal exercises that can be classified according to various criteria. In a collective singing education we create also less common types of exercises. The exercises apply the elements of games, motion, motivations for visual approximation of voice problems to children. When creating a workout it is important that teachers take into account the needs and possibilities of speech development of children in each class.
Klíčová slova

Zpět

Patička