Přejít k obsahu


Flóra a vegetace obchodní a průmyslové zóny Plzeň-Černice

Citace:
ŘEŘICHOVÁ, Z., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z. Flóra a vegetace obchodní a průmyslové zóny Plzeň-Černice. Erica, 2007, roč. 14, č. 1, s. 23-38. ISSN: 1210-065X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Flora and vegetation suburbanisations areas Plzeň-Černice
Rok vydání: 2007
Autoři: Zdeňka Řeřichová , Zdeňka Chocholoušková
Abstrakt CZ: Článek podává přehled aktuální synantropní flóry a vegetace plzeňské části - Černice, věnuje se běžným, ale i vzácným druhům pro Plzeň. Registruje aktuálně se vyskytující invazní druhy a ruderální společenstva.
Klíčová slova

Zpět

Patička