Přejít k obsahu


Testování nonverbální tvořivosti a představivosti v technické výchově

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., MACH, P. Testování nonverbální tvořivosti a představivosti v technické výchově. In Technické vzdelávanie v procese zmien. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 54-58. ISBN: 978-80-8083-530-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Testing nonverbal creativity and imagination in technical education
Rok vydání: 2007
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Jarmila Honzíková , Petr Mach
Abstrakt CZ: Článek pojednává o projektu zabývajícím se testováním neverbální tvořivosti a významem této tvořivosti pro technické vzdělávání na základní škole. Konkrétně představuje Tvarový skládací test určený pro výzkum tvořivých schopností.
Abstrakt EN: Article handles about project conversant with testing nonverbal creativity and meaning these creativity for technical education on primary school. In the concrete presents Formative folding test designed for research creative ability.
Klíčová slova

Zpět

Patička