Přejít k obsahu


Zlaté české ručičky aneb česká řemesla v Japonsku

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Zlaté české ručičky aneb česká řemesla v Japonsku. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. s. 323-328. ISBN: 978-80-557-0265-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Golden Czech Hands – Czech Craft in Japan
Rok vydání: 2011
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek pojednává o významu lidových řemesel pro rozvoj tvořivých schopností ve volnočasových aktivitách, jakož i o jejich zařazení do vzdělávacího programu. Představuje význam českých řemesel i jejich ohlas ve městě Takasaki v Japonsku. Zamýšlí se nejen nad budoucností zlatých českých ručiček, ale i nad využíváním volného času jako ukazatele životního stylu.
Abstrakt EN: The article speaks about the importance of traditional craft which develops creative potential in leisure-time activities, it deals also with its insertion into education programmes. The article introduces the importance of Czech craft as well as its reception in Takasaki, Japan. The article thinks not only about the future of the golden Czech hands but also about spending free time as an indicator of our way of life.
Klíčová slova

Zpět

Patička