Přejít k obsahu


Tvořivé myšlení na primární škole

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Tvořivé myšlení na primární škole. In XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. 1-10. ISBN: 978-80-7231-511-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creative Thinking on Primary School
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: Univerzita obrany
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Článek pojednává o výzkumu tvořivých schopností v rámci projektu Nonverbální tvořivost v technické výchově uskutečňovaného v rámci grantu GAČR 406/07/0109. Tento projekt se zabývá nejen výzkumem samotné neverbální tvořivosti, ale zároveň se pokusí ukázat jak tuto tvořivost rozvíjet v technicky orientovaných předmětech při práci se školním vzdělávacím programem. Příspěvek představuje výsledky transverzální výzkumu na primární škole.
Abstrakt EN: Article handles about research creative ability in terms of project Nonverbal creativity in technical education accomplish in terms of grant GAČR 406/07/0109. This project deal with not only research himself nonverbal creativity, but at the same time try to show as this creativity evolve in technically oriented subjects of school educational programmes. Contribution presents results transversal research on Primary School.
Klíčová slova

Zpět

Patička