Přejít k obsahu


Testování nonverbální tvořivosti

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Testování nonverbální tvořivosti. In Trendy ve vzdělávání 2008. Olomouc: Votobia, 2008. s. 89-92. ISBN: 978-80-7220-311-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Testing nonverbal creativity
Rok vydání: 2008
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Votobia
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Článek představuje konkrétní druhy testů, které je možné využít při testování nonverbální tvořivosti. Pro výzkum tvořivých schopností jsou nejčastěji využívány TDS testy, Torrancovy figurální testy tvořivého myšlení a Tvarový skládací test pro zjištění úrovně technické představivosti.
Abstrakt EN: Article presents concrete sorts test, which it is possible use at testing nonverbal creativity. For research creative ability are most often exploitation TDS test, the Torrence Figural tests are exploitation for the creative ability research and the Pattern Assembly Test was used to establish the level of technical imagination.
Klíčová slova

Zpět

Patička