Přejít k obsahu


Landart as one of nature cognition possibilities - teaching project

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Landart as one of nature cognition possibilities - teaching project. In Technical creativity in school's curricula with the form of project learning "From idea to the product" - from the kindergarten to the technical faculty. Portorož: Somaru, 2008. s. 101-106. ISBN: 978-961-6728-00-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Landart as one of nature cognition possibilities - teaching project
Rok vydání: 2008
Místo konání: Portorož
Název zdroje: Somaru
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Článek se zabývá alternativními výukovými formami na 1. stupni základní školy. Představuje konkrétní výukový projekt pro mladší žáky základní školy, který byl sestaven v rámci programu Technické tvořivé práce realizovaného v projektu GAČR č. 406/07/0109 s názvem Nonverbální tvořivost v technické výchově.
Abstrakt EN: The article deals with the alternative forms of teaching at the first stage of primary school. It represents a specific teaching scheme for the younger pupils of primary schools prepared within the Technical Creative Work programme implemented in GAČR project No. 406/07/0109 titled Nonverbal Creativity in Technical Education.
Klíčová slova

Zpět

Patička