Přejít k obsahu


Instrumentální metody chemické analýzy jako prostředek motivace talentovaných studentů středních škol

Citace:
SIROTEK, V., ŠTROFOVÁ, J., KRAITR, M. Instrumentální metody chemické analýzy jako prostředek motivace talentovaných studentů středních škol. In Pracovní seminář k problematice zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 89-90. ISBN: 978-80-7043-622-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Instrumental methods of chemical analysis as a means of talented secondary schools students motivation
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Vladimír Sirotek , Jitka Štrofová , Milan Kraitr
Abstrakt CZ: Článek popisuje možnosti využití přístrojového vybavení laboratoří katedry chemie FPE ZČU v Plzni studenty ze středních škol v rámci projektu Talent 07. Tento projekt řeší probelmatiku zvyšování zájmu studentů o přírodovědné obory. Studenti se seznámí s moderními metodami instrumentální analýzy a absolvují vybraná laboratorní cvičení podle dostupných pracovních návodů.
Abstrakt EN: Possibilities of instrumental equipment use in project TALENT 07 at Department of Chemistry UWB in Pilsen is discussed. The project pursues increasing of interest in science at secondary schools. The students are informed about progressive instrumental methods and get trough selected laboratory practices.
Klíčová slova

Zpět

Patička