Přejít k obsahu


Recenzní posudek publikace Ondřeje Šimika: Člověk a jeho svět - úvod do studia (vysokoškolská učebnice)

Citace:
PODROUŽEK, L. Recenzní posudek publikace Ondřeje Šimika: Člověk a jeho svět - úvod do studia (vysokoškolská učebnice). 2015.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek Ph.D.
Abstrakt CZ: Předložený učební text je v rozsahu 156 stran a je určen pro prezenční a kombinovanou formu studia učitelství 1. stupně základní školy (primární pedagogiky). Může být však využíván i v jiných oborech učitelství, např. v oboru učitelství mateřských škol (preprimární pedagogiky). Text je členěn do 8 základních kapitol. Každá kapitola obsahuje vlastní odborný text, dále shrnutí, otázky a úkoly, které jsou dále doplněny o úkoly pro korespondenční studium. Práce je doplněna seznamem použité a doporučené literatury, dělené podle kapitol v publikaci.
Klíčová slova

Zpět

Patička