Přejít k obsahu


Od černé tabule a bílé křídy k tabletům

Citace:
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., PŘIBÁŇ, T. Od černé tabule a bílé křídy k tabletům. In ScienEdu : Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní : zborník príspevkov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2016. s. 86-92. ISBN: 978-80-223-4175-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: From Black Board and White Chalk for Tablets
Rok vydání: 2016
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Autoři: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. , PhDr. Tomáš Přibáň Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá zaváděním moderních technologií do výuky, což bylo podporováno v letech 2007 – 2013 ve všech zemích Evropské unie, Českou republiku nevýjimaje (Akční plán MŠMT České republiky pro realizaci Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání pro období 2009 – 2013, MŠMT 2013). Školy byly vybavovány výpočetní technikou, byl podporován vznik digitálních učebních materiálů (např. řady interaktivních učebnic nakladatelství Fraus, www.fraus.cz) i profesní růst učitelů v oblasti ICT. Vhodnost či nevhodnost a míru používání těchto technologií ve školách rozebírají různí autoři (např. Babková 2011, Tóblová 2011, Němejc 2016). Nesporným faktem ovšem zůstává, že děti školního věku, ale i mnozí dospělí často a rádi hrají ve volném čase počítačové hry. Jelikož je hraní těchto her pro děti atraktivní a lákavé, začal se v poslední době objevovat v didaktikách nový trend, který je označován pojmy gamifikace či serious games (inteligentní hry). Ve stručnosti tento koncept označuje, většinou počítačové hry, které mají za cíl formou hry, vzdělávat toho, kdo hru hraje. Právě snaha implementovat tento koncept do výuky biologie potažmo biodiverzity je i náplní projektu Tealeaf (Teaching Ecology through Apps: Learning Engagement And Fun), řešeného v pěti zemích (Česká republika, Irsko, Španělsko, Francie, Slovinsko), financovaného z programu Erasmus+ (https://sites.google.com/a/tealeaf-project.eu/tealeaf-project/home). Cílem je zjistit, jak a zda vůbec učitelé používají při běžné výuce různé aplikace. Vytypovat dobré aplikace a v neposlední řadě vymyslet a zkonstruovat vlastní inteligentní hry, které by byly použitelné ve výuce a pomohly žákům pochopit některá obtížně uchopitelná témata.
Abstrakt EN: Rapid development and using of computer technology and applications are changing the form and content of science education. The article presents the development and introduction of computer technology into the teaching process in biology. The practical part deals with the comparison and experiences in international project Tealeaf (teaching ecology through apps: learning engagement and fun), dealing with more attractive teaching of biodiversity with the use of computer technology, taking into account the creativity of students. The creativity of students can be influenced by constructivism and socioconstructivism approach. Second goal of the project is to compare trends in education of natural science in five countries (Czech Republic, Ireland, Slovenia, France and Spain).
Klíčová slova

Zpět

Patička