Přejít k obsahu


The level and the development of creative abilities of Czech and DSlovak students

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., DEPEŠOVÁ, J. The level and the development of creative abilities of Czech and DSlovak students. In Megatrends and Media : Critique in Media, Critique of Media. Trnava: Faculty of Mass Media Communication University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. s. 38-51. ISBN: 978-80-8105-796-0 , ISSN: 2453-6474
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The level and the development of creative abilities of Czech and DSlovak students
Rok vydání: 2016
Místo konání: Trnava
Název zdroje: Faculty of Mass Media Communication University of SS. Cyril and Methodius in Trnava
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , Doc. PaedDr. Jana Depešová PhD.
Abstrakt CZ: Se změnou našeho sociálního prostředí dochází i ke změnám ve stylu práce na našich školách. Učitelé připravují své žáky na život ve společnosti, o které ani nevíme jaké nároky bude mít na své členy a jaké schopnosti a dovednosti od nich bude vyžadovat. Článek popisuje výzkum úrovně tvůrčích schopnosti studentů učitelství pro primární stupeň pomocí Urbanova figurálního testu tvořivých schopností TSD – Z na Slovensku a v České republice. Představuje také metodiku a požadavky pro výcvik kreativity pomocí medií na školách všech typů.
Abstrakt EN: Changes in work style in our schools occur with the change of our social environment. Teachers prepare their pupils for life in a society which we don’t know exactly as to what demands on its members it will have and what abilities and skills it will require from them. The article discusses research into the creative abilities of students of teacher training for primary degree with Urban´s Test of Creative Abilities - TSD–Z in Slovakia and in the Czech Republic. It also presents both the methodology and the requirements for the training of creativity on the schools of all levels.
Klíčová slova

Zpět

Patička