Přejít k obsahu


Systematický přístup k dítěti s epilepsií v prostředí školy

Citace:
BRABCOVÁ, D., BEŇOVÁ, B., KRŠEK, P., KOHOUT, J. Systematický přístup k dítěti s epilepsií v prostředí školy. Ostrava, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Dana Brabcová Ph.D. , MUDr. Barbora Beňová , prof. Pavel Kršek Ph.D. , Mgr. Jiří Kohout Ph.D.
Abstrakt CZ: V řadě studií bylo prokázáno, že epilepsie má zásadní vliv na školní život dětí s tímto onemocněním. K rizikovým faktorům patří vedle v průměru nižší školní úspěšnosti (jak ve smyslu objektivních výsledků, tak i v oblasti jejího sebepojetí) rovněž zvýšený podíl absencí ve škole, větší výskyt šikany a celkově značné riziko stigmatizace. Problematická je i míra informovanosti současných i budoucích učitelů o epilepsii a jejich sebedůvěra v přístupu k dětem s touto nemocí. Společným rysem naprosté většiny doposud realizovaných výzkumů zaměřujících na dítě s epilepsií v prostředí školy je to, že se týkaly jednoho konkrétního faktoru a nedokázaly tak poskytnout širší náhled V této souvislosti vznikl výzkumný projekt Dítě s epilepsií v prostředí školy, který chceme v našem sdělení dětským neurologům v ČR představit. Smyslem projektu je monitorovat na základě kombinace kvalitativní a kvantitativní výzkumné metodologie významné faktory týkající se a) samotného dítěte s epilepsií (např. kvalita života a školní úspěšnost), b) jeho rodičů (např. kvalita rodinného prostředí, c) jeho učitele (např. znalosti o epilepsii, míra empatie s dítětem), d) jeho spolužáků (např. sociometrická pozice, míra stigmatizace). Jedná se o velmi ambiciózní záměr vyžadující spolupráci řady odborníků včetně dětských neurologů. Jeho hlavním výstupem by měl být ucelený strukturní model kvantifikující významnost jednotlivých faktorů a vazeb mezi nimi. Klíčovou kategorií bude kvalita života dítěte s epilepsií, jejímuž měření se náš výzkumný tým zahrnující lékaře, psychology i statistika dlouhodobě věnuje, a kde v současné době probíhají rozsáhlé standardizace výzkumných nástrojů mající za cíl postupné zavedení systematického monitorování této proměnné v ČR. V rámci projektu se pokusně počítá i se zavedením specializovaného školního poradenství pro děti s epilepsií.
Klíčová slova

Zpět

Patička