Přejít k obsahu


Development of mathematical competences of teacher training for nursery schools students

Citace:
PĚCHOUČKOVÁ, Š. Development of mathematical competences of teacher training for nursery schools students. In Proceedings international conference Presentation of Mathematics '12 : ICPM '12 : Liberec, Czech Republic, June 21-22, 2012. Liberec: Technical University of Liberec, 2012. s. 84-89. ISBN: 978-80-7372-868-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Development of mathematical competences of teacher training for nursery schools students
Rok vydání: 2012
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technical University of Liberec
Autoři: PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni se zaměřujeme na inovaci přípravy studentů - budoucích učitelů mateřské školy. Vypracovali jsme profil absolventa, souhrn způsobilostí absolventa a systém ověřování těchto způsobilostí. Mezi způsobilosti patří také analýza činností a tvorba aktivit, které rozvíjejí předmatematické kompetence přeškolních dětí.
Abstrakt EN: At the Faculty of Education (the University of West Bohemia in Pilsen) we have been concerned with innovation of the Teacher Training for Nursery Schools study programme. We have been working on the graduate´s profile, forming professional qualification and the system of their verification. This includes children´s activity analysis and formation of activities focused on development of premathematical competences of preschool children.
Klíčová slova

Zpět

Patička