Přejít k obsahu


Webový portál PamátkoPin

Citace:
MUŠKOVÁ, E., JAKEŠ, T., JÁCHIMOVÁ, P., KRAUSOVÁ, M., KRČEK, J., NOVOTNÁ, M., PATÁK, J., PLESKAČOVÁ, I., STOČES, J., ŠKUDRNOVÁ, J., SYNOVCOVÁ BOROVIČKOVÁ, J., ŠPAČKOVÁ, L., TOMANOVÁ, B., ZVÁROVÁ, J., HRACHOVÁ, H., GUREŇOVÁ, P. Webový portál PamátkoPin. 2015.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Památkopin - web database of immovable monuments in The Pilsen region
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Eva Mušková Ph.D. , PhDr. Tomáš Jakeš Ph.D. , Bc. Pavlína Jáchimová , PhDr. Milada Krausová Ph.D. , Mgr. Jakub Krček , Doc. RNDr. Marie Novotná CSc. , Bc. Josef Paták , Mgr. Iva Pleskačová , PhDr. Jiří Stočes Ph.D. , PhDr. Jaroslava Škudrnová , Mgr. Jana Synovcová Borovičková Ph.D. , Mgr. Lenka Špačková , Mgr. Barbora Tomanová , Mgr. Jarmila Zvárová , Mgr. Hana Hrachová , Mgr. Petra Gureňová
Abstrakt CZ: PamátkoPin je databáze kulturních nemovitých památek Plzeňského kraje, která obsahuje nejen informace k samotné památce, ale u významnějších lokalit též představení významné události, osobnosti, či pověsti, které jsou s místem spojeny. Samozřejmostí jsou pak aktuální informace o přístupnosti objektu a nabídka didaktických aktivit a výletů. Aplikace je propojena s interaktivní mapou a umožňuje uživatelům využívat některé standardní GIS funkce jako přepínání mapových vrstev, volbu podkladové mapy, zobrazení legendy atd. Kromě toho nabízí aplikace také místní i obsahové vyhledávání včetně možností kombinovaného prostorově atributového dotazování.
Abstrakt EN: Památkopin is a database of immovable cultural monuments of Pilsen region. There are information concerning not only the monument itself but at significant locations additional information could be found such as significant events, personalities or legends associated with them. Updated information about opening hours and the offer of didactic activities and excursions are included. The application is linked to the interactive map and allows users to use any standard GIS functions such as switching layers on the map, selecting the base map, displaying legend etc. In addition, the app also offers local and content searching, including the multiple attribute searching.
Klíčová slova

Zpět

Patička