Přejít k obsahu


Za humny je hrad – Interaktivní mapa nemovitých památek Plzeňského kraje

Citace:
MUŠKOVÁ, E., KRČEK, J., ŠPAČKOVÁ, L., ŠKUDRNOVÁ, J., PLESKAČOVÁ, I., SYNOVCOVÁ BOROVIČKOVÁ, J., JAKEŠ, T., NOVOTNÁ, M., STOČES, J., JÁCHIMOVÁ, P., PATÁK, J., KRAUSOVÁ, M., HRACHOVÁ, H. Za humny je hrad – Interaktivní mapa nemovitých památek Plzeňského kraje. 2015.
Druh: MAPA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Castle next-door - interactive map of immovable monuments in The Pilsen region
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Eva Mušková Ph.D. , Mgr. Jakub Krček , Mgr. Lenka Špačková , PhDr. Jaroslava Škudrnová , Mgr. Iva Pleskačová , Mgr. Jana Synovcová Borovičková Ph.D. , PhDr. Tomáš Jakeš Ph.D. , Doc. RNDr. Marie Novotná CSc. , PhDr. Jiří Stočes Ph.D. , Bc. Pavlína Jáchimová , Bc. Josef Paták , PhDr. Milada Krausová Ph.D. , Mgr. Hana Hrachová
Abstrakt CZ: Cílem interaktivní mapy nazvané Za humny je hrad je evidence, identifikace a dokumentace nemovitého kulturního dědictví Plzeňského kraje s využitím moderních technologií a návrh na jeho didaktické využití zejména na 2. stupni základních škol a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Interaktivní mapa je propojena s webovou aplikací Památkopin (htttp://pamatkopin.cz). V mapě a databázi lze nalézt vybrané nemovité kulturní památky a další historicky významné lokality v regionu (včetně muzeí a archivů). U každého místa jsou uvedeny nejen informace o samotné památce či památném místě, ale u významnějších lokalit též významné události, osobnosti, či pověsti, které jsou s ní spojeny. Samozřejmostí jsou pak aktuální informace o přístupnosti objektu a nabídka didaktických aktivit a výletů.
Abstrakt EN: The aim of the interactive map is registration, identification and documentation of immovable heritage of Pilsen region using modern technology with special care paid to its didactic use on the second level of primary schools and lower grades of grammar schools. Interactive map is linked to web application Památkopin (http://pamatkopin.cz). The map and the database can be used as the source of chosen immovable cultural monuments and other historically significant sites in the region (including museums and archives). There are information concerning not only the monument itself but at significant locations additional information could be found such as significant events, personalities or legends associated with them. Updated information about opening hours and the offer of didactic activities and excursions are included.
Klíčová slova

Zpět

Patička