Přejít k obsahu


Vlastivěda česko-bavorského pohraničí : příroda, kulturní památky v historických souvislostech, současnost, regiony

Citace:
JÍLEK, T., MORÁVKOVÁ, N., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., MACH, P., SUDA, J., VIKTORA, V. Vlastivěda česko-bavorského pohraničí : příroda, kulturní památky v historických souvislostech, současnost, regiony. 1. vyd. Praha : ViaCentrum s.r.o. pro Západočeskou univerzitu v Plzni., 2015, 140 s. ISBN: 978-80-87646-07-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ethnography of Czech-Bavarian border area
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: ViaCentrum s.r.o. pro Západočeskou univerzitu v Plzni.
Autoři: Prof. PhDr. Tomáš Jílek CSc. , PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D. , RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. , PaedDr. Petr Mach CSc. , PaedDr. Jiří Suda , Prof. PhDr. Viktor Viktora CSc.
Abstrakt CZ: Publikace je koncipována jako pomocný výukový text pro základní školy pro předměty vlastivědy, popřípadě dějepis, zeměpis, přírodopis v rámci výukky regionálních poznatků. Je vybavena praktickou mapkou, výukovým DVD a metodickou příručkou pro učitele.
Abstrakt EN: The publication is designed as an auxiliary educational text for elementary schools for subjects homeland, or history, geography, natural history within výukky regional knowledge. It is equipped with a map of practical, educational DVD and guidebook for teachers.
Klíčová slova

Zpět

Patička