Přejít k obsahu


Proměny vzdělávání učitelů v primární škole v kontextu digitalizace a budoucnosti práce

Citace:
PODROUŽEK, L., ŠAFRÁNKOVÁ, D. Proměny vzdělávání učitelů v primární škole v kontextu digitalizace a budoucnosti práce. Magister : reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu, 2015, roč. Neuveden, č. 2, s. 8-22. ISSN: 1805-7152
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Transformations education teachers in primary schools in the context of digitalization and future work.
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek Ph.D. , PhDr. Dagmar Šafránková Ph.D.
Abstrakt CZ: Obsahem článku je analýza současného pojetí práce v kontextu digitalizace a proměny vzdělávání. V důsledku změn budoucnosti práce je reflektováno učitelské vzdělávání primární školy, vč. otázek týkajících se profese učitele a jeho odborných kompetencí. Obsahem článku je také diskuze učitelské profese jako hybridní profese. V závěru článku jsou uvedeny nezbytné výstupy učení žáků prvního stupně základní školy v kontextu změn vzdělávání a výchovy žáka pro budoucnost práce.
Abstrakt EN: This article is an analysis of the current concept work in the context of digitization and transformation of education. As a result of changes in future work is reflected in teacher education, primary school, incl. issues relating to the teaching profession and his professional competencies. This article is also discussion of the teaching profession as a hybrid profession. In conclusion, the article indicates essential learning outcomes of pupils in primary school in the context of changes in education for future work.
Klíčová slova

Zpět

Patička