Přejít k obsahu


Podpora praktické výuky přírodovědných předmětů na školách v Plzeňském kraji

Citace:
SIROTEK, V., ŠTROFOVÁ, J. Podpora praktické výuky přírodovědných předmětů na školách v Plzeňském kraji. In Didaktika chemie a její kontexty : XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 175-179. ISBN: 978-80-210-7954-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Support of Practical Training of Natural Scientific Subjects at Schools in Pilsen Region
Rok vydání: 2015
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PaedDr. Vladimír Sirotek CSc. , Mgr. Jitka Štrofová Ph.D.
Abstrakt CZ: Důležitou součástí studia přírodních věd jsou praktické činnosti a pozorování probíhajících procesů. Příspě-vek informuje o projektu Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ, který byl realizován na katedře che-mie FPE ZČU v Plzni v letech 2013–2015. Projekt podporuje praktické formy výuky přírodních věd – biologie, fyziky a chemie a zahrnuje přednášky, workshopy a exkurze pro žáky základních škol a studenty středních škol v Plzeňském kraji.
Abstrakt EN: Practical activities and ongoing processes observations are an important part of science study. This paper gives the information about project “Practical training of natural science subjects at primary and secondary schools”, in the contribution. The project was realized in 2013–2015 at Department of Chemistry, Faculty of Education University of West Bohemia in Pilsen. This project supports practical forms of natural science teaching – biology, physics and chemistry. It includes the lectures, workshops and excursions both for pupils of primary schools and students of secondary schools in Pilsen region
Klíčová slova

Zpět

Patička