Přejít k obsahu


Kvalita života u dětí s epilepsií a význam jejího sledování

Citace:
KRŠEK, P., MAULISOVÁ, A., KOMÁREK, V., BRABCOVÁ, D. Kvalita života u dětí s epilepsií a význam jejího sledování. Košice, Slovensko, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Pavel Kršek , Alice Maulisová , Vladimír Komárek , Mgr. Dana Brabcová Ph.D.
Abstrakt CZ: Je dostatečně zdokumentováno, že úspěšnost léčby epilepsie nelze posuzovat výhradně pohledem do pacientova deníku záchvatů; byť je zřejmé, že frekvence a tíže záchvatů je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících kvalitu života pacientů s tímto onemocnění. Možnosti sledování a hodnocení kvality života (QoL) u dětí s epilepsií analyzovala již řada studií. Vyplývá z nich, že QoL zahrnuje řadu aspektů, které lze rozčlenit do oblastí zdravotního stavu fyzického (závažnost onemocnění, bolest, únava, vliv medikace), mentálního (emoce, kognitivní problémy, úzkost, deprese, apod.) a sociálního (vztahy, vzdělání, zaměstnání, vnímání stigmatu spojeného s onemocněním). QoL u dětí se záchvaty tak kromě kompenzace záchvatů zásadně závisí například na kognitivních a psychiatrických komorbiditách, vnímání úzkosti ze záchvatů, jakož i úzkosti rodičů, omezeních v kolektivu spojených s onemocněním i celkovým vnímáním epilepsie jako stigmatu. Posoudit adekvátně význam a dynamiku těchto i dalších faktorů určujících QoL dítěte s epilepsií nelze prostým vyslechnutím odpovědi na otázku „jak se máte?“. Objektivní posouzení jednotlivých aspektů QoL, jakož i jejich vývoje v čase a v závislosti na léčebných postupech umožňuje řada standardizovaných škál (dotazníků) kvality života. Většina z nich dosud nebyla dostupná v českém jazyce a proto je zkušenost s jejich využitím v klinické praxi u nás zatím minimální. Budeme referovat o zkušenosti se začleněním dotazníku CHEQOL-25 do klinické praxe a pokusíme u dětských neurologů vzbudit hlubší zájem o problematiku QoL u dětí se záchvaty. Budou diskutovány nejzávažnější faktory, které QoL u dětí s epilepsií determinují. Sdělení bude směřovat k závěru, že ke správnému posouzení kvality života pokládáme za optimální kombinaci kvantitativní metodologie reprezentované dotazníky s empatickým přístupem spojeným s nasloucháním steskům pacientů a jejich rodičů.
Klíčová slova

Zpět

Patička