Přejít k obsahu


Dotazníky kvality života: Co nám mohou říci o dětech se záchvaty?

Citace:
BRABCOVÁ, D., KRŠEK, P. Dotazníky kvality života: Co nám mohou říci o dětech se záchvaty?. Košice, Slovensko, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Dana Brabcová Ph.D. , Pavel Kršek
Abstrakt CZ: V posledních letech je problematice kvality života související se zdravím u dětí s epilepsií věnována rostoucí pozornost. S tím samozřejmě souvisí otázka, jak tuto kvalitu života spolehlivě měřit. Příspěvek bude zaměřen na to, jakou roli při tomto měření sehrává kvantitativní metodologie reprezentovaná dotazníky. Budou stručně představeny nejvýznamnější dotazníky splňující příslušná kritéria a sloužící ve světě k validnímu měření kvality života u dětí a dospívajících s epilepsií v širokém věkovém rozmezí 2-18 let. Zvláštní pozornost bude věnována představení dotazníku CHEQOL-25, který byl v nedávné době adaptován pro použití v České republice. Bude demonstrováno, že modifikovaná česká verze má velmi dobré psychometrické vlastnosti a může být využívána pro potřeby monitorování kvality života dětí a dospívajících s epilepsií ve věku 8-15 let i v případech, kdy tyto dětí mají zároveň specifické poruchy učení popř. lehce sníženou úroveň kognitivních schopností. Jako ukázka využití uvedeného nástroje budou stručně představeny výsledky studie zaměřené na sebepojetí školní úspěšnosti u dětí s epilepsií a jeho souvislost s kvalitou života. Bude ukázáno, že zásadní roli v posuzování souvislostí mezi kvalitou života a školní úspěšností hraje to, zda dítě s epilepsií trpí specifickou poruchou učení (SPU) či nikoliv. U dětí s epilepsií bez SPU existuje poměrně silná korelace mezi kvalitou života a sebepojetím školní úspěšnosti, zatímco u pacientů se SPU se tato korelace prakticky neprojevuje. Na závěr budou nastíněny další kroky realizované v současné době ve výzkumu kvality života u dětí s epilepsií v České republice a vedoucí k budoucímu systematickému monitorování kvality života v této skupině pacientů.
Klíčová slova

Zpět

Patička