Přejít k obsahu


Effect of learning disabilities on academic self-concept in children with epilepsy and on their quality of life

Citace:
BRABCOVÁ, D., ZÁRUBOVÁ, J., KOHOUT, J., JOŠT, J., KRŠEK, P. Effect of learning disabilities on academic self-concept in children with epilepsy and on their quality of life. Research in Developmental Disabilities, 2015, roč. Neuveden, č. 45-46, s. 120-128. ISSN: 0891-4222
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of learning disabilities on academic self-concept in children with epilepsy and on their quality of life
Rok vydání: 2015
Název zdroje: SOLEN, s.r.o.
Autoři: Mgr. Dana Brabcová Ph.D. , As.MUDr. Jana Zárubová , Mgr. Jiří Kohout Ph.D. , doc. Mgr. Jiří Jošt CSc. , doc. MUDr. Pavel Kršek Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem práce bylo analyzovat potenciální proměnné (pohlaví, frekvenci záchvatů, dobu trvání epilepsie, mentální retardaci, poruchy učení a ADHD) ve vztahu k sebepojetí školní úspěšnosti dětí s epilepsií=CWE (n=182) a dalším oblastem jejich kvality života. Pomocí regresní analýzy jsme identifikovali poruchy učení jako klíčový prediktor sebepojetí školní úspěšnosti CWE. Děti s epilepsií bez poruch učení vykazují srovnatelné výsledky s dětmi bez epilepsie, zatímco děti s epilepsií a nějakou poruchou učení dosahovaly výrazně nižších výsledků ve všech oblastech sebepojetí školní úspěšnosti. Kromě toho bylo zjištěno, že CWE s poruchou učení mají výrazně nižší kvalitu života v intrapersonální a interpersonální oblasti. Na druhou stranu u CWE bez poruch učení nebyly nalezeny žádné korelace mezi kvalitou života a sebepojetím školní úspěšnosti.
Abstrakt EN: We aimed to analyze potentially significant variables (gender, frequency of seizures, duration of epilepsy, intellectual disability, learning disability and attention deficit hyperactivity disorder) in relation to academic self-concept in children with epilepsy (CWE, n=182) and to additional domains of their quality of life. Using regression analysis, we identified learning disability as a key predictor for academic-self concept of CWE. While CWE and with no learning disability exhibited results comparable to children without epilepsy, participants with epilepsy and some learning disability scored significantly lower in almost all domains of academic self-concept. We moreover found that CWE and learning disability have significantly lower quality of life in intrapersonal and interpersonal domains. In contrast to CWE and with no learning disability, these participants have practically no correlation between their quality of life and academic self-concept.
Klíčová slova

Zpět

Patička