Přejít k obsahu


Možnosti sledování a hodnocení kvality života u dětí a dospívajících s epilepsií ve světě a v České republice

Citace:
BRABCOVÁ, D., KOHOUT, J., KRŠEK, P. Možnosti sledování a hodnocení kvality života u dětí a dospívajících s epilepsií ve světě a v České republice. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, roč. 78, č. 4, s. 401-405. ISSN: 1210-7859
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Options for Monitoring and Evaluating the Quality of Life in Children and Adolescents with Epilepsy Worldwide and in the Czech Republic
Rok vydání: 2015
Název zdroje: SOLEN, s.r.o.
Autoři: Mgr. Dana Brabcová Ph.D. , Mgr. Jiří Kohout Ph.D. , doc. MUDr. Pavel Kršek Ph.D.
Abstrakt CZ: Kvalita života související se zdravím je intenzivně studovaný multidimenzionální koncept s řadou praktických souvislostí. Cílem této studie je představit důležité nástroje umožňující validní měření tohoto konceptu u dětí a dospívajících s epilepsií. Pozornost je věnována psychometrickým vlastnostem těchto nástrojů a některým metodologickým otázkám, jež je třeba vzít v úvahu při jejich použití. Diskutováno je rovněž o současné situaci v České republice a stručně jsou nastíněny další možné směry výzkumu v této oblasti.
Abstrakt EN: Health-related quality of life represents a highly-studied multidimensional concept with many practical implications. The aim of this paper is to introduce available instruments enabling valid measurement of this concept in children and adolescents with epilepsy. Attention is paid to psychometric properties of the instruments and to certain methodological issues that should be taken into consideration during their use in practice. Current situation in the Czech Republic is also discussed and possible next steps in further research in this field are briefly outlined.
Klíčová slova

Zpět

Patička