Přejít k obsahu


Creativity and Skills in School Environment

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Creativity and Skills in School Environment. 1. vyd. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015, 72 s. ISBN: 978-3-659-79062-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Creativity and Skills in School Environment
Rok vydání: 2015
Místo konání: Saarbrücken
Název zdroje: LAP LAMBERT Academic Publishing
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Vědecká monografie Tvořivost a zručnosti ve školním prostředí prezentuje unikátní výzkumy nejen z oblasti tvořivých schopností, ale i z oblasti výzkumu úrovně manuálních zručností. Publikace zdůrazňuje důležitost neverbální tvořivosti a praktických dovedností nejen ve školním prostředí, ale zároveň i jako důležitý vklad pro život.
Abstrakt EN: The scientific monograph Creativity and Skills in School Environment presents unique researches in the areas of creative abilities and levels of manual skills. The publication emphasizes the importance of non-verbal creativity and manual skills not only in schools but also as a relevant part of one’s life.
Klíčová slova

Zpět

Patička