Přejít k obsahu


Výuka matematiky v preprimárním a primárním vzdělávání spojená s pohybem, činností a prožitky

Citace:
KOLOVSKÁ, I., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Výuka matematiky v preprimárním a primárním vzdělávání spojená s pohybem, činností a prožitky. In Matematika 6. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. s. 112-116. ISBN: 978-80-244-4062-0 , ISSN: 0862-9765
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PRE-PRIMARY AND PRIMARY MATHEMATICS EDUCATION COMBINED WITH MOVEMENT, ACTIVITY AND EXPERIENCE
Rok vydání: 2014
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Mgr. Ilona Kolovská , PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Při výuce matematiky hraje důležitou úlohu i využívání pro žáky vhodných učebních stylů. Jedním z nich je kinestetický styl, u nás často označovaný jako učení v pohybu, při kterém dochází k prolínání matematiky a pohybových aktivit. Žáci si pomocí pohybu a činností umocněných prožitkem osvojují učivo, rozvíjejí si komplexněji své myšlení i své komunikativní dovednosti.
Abstrakt EN: The use of teaching styles that are suitable for pupils plays a crucial role in mathematics education. One of these styles is the kinesthetic style, often termed also learning in movement, where movement activities are combined with mathematics. The pupils acquire knowledge using movement and activities enhanced by experience, develop their thinking and communication skills in a more complex way.
Klíčová slova

Zpět

Patička