Přejít k obsahu


Hudebně pedagogický výzkum na Katedře hudební kultury FPE ZČU v letech 1992-2014

Citace:
SLAVÍKOVÁ, M. Hudebně pedagogický výzkum na Katedře hudební kultury FPE ZČU v letech 1992-2014. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014, 116 s. ISBN: 978-80-261-0454-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Music Education Research in the Department of Music Culture FPE UWB in the years 1992-2014
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc.
Abstrakt CZ: Odborná publikace shrnuje výsledky významnějších vybraných pedagogicko-výzkumných prací, realizovaných jako diplomové, disertační nebo habilitační práce na Katedře hudební kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Předmětem výzkumů jsou vokální činnosti, učebnice hudební výchovy, hudební schopnosti dětí, percepce hudby a hudebně výukový proces.
Abstrakt EN: The specialized publication summarizes the results of selected major pedagogical researches, realized as diplomas, dissertations or habilitation thesis in a Department of Musical Culture in The Faculty of Education of West Bohemian University in Pilsen. The subjects of researches are vocals activities, textbooks of musical education, musical abilities of children, perception of music and musical-educative process.
Klíčová slova

Zpět

Patička