Přejít k obsahu


Adaptace dotazníku kvality života u dětí s epilepsií CHEQOL-25

Citace:
BRABCOVÁ, D., KRŠEK, P., KOHOUT, J., ZÁRUBOVÁ, J. Adaptace dotazníku kvality života u dětí s epilepsií CHEQOL-25. In PhD EXISTENCE 2014 : Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. s. 10-21. ISBN: 978-80-244-4224-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Adaptation of the Quality-of-Life Measure for Children with Epilepsy CHEQOL-25
Rok vydání: 2014
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Mgr. Dana Brabcová Ph.D. , Pavel Kršek , Mgr. Jiří Kohout , Jana Zárubová
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je přiblížit adaptaci původně kanadského dotazníku CHEQOL-25 jako vůbec prvního nástroje umožňujícího měřit kvalitu života dětí s epilepsií v České republice. Pozornost byla věnována zejména zjištění reliability a validity české verze dotazníku, provedení explorativní a následně konfirmativní faktorové analýzy. Bylo ukázáno, že pro zajištění dostatečné srozumitelnosti dotazníku v českém jazykovém prostředí je třeba realizovat významné zásahy do jeho struktury (konkrétně přechod od nepřímé k přímé formě odpovědí). Tyto zásahy následně vedly k nutnosti vypustit některé položky původního dotazníku a rovněž ke změnám v jeho faktorové struktuře. Po provedení těchto úprav se podařilo získat nástroj s vyhovujícími psychometrickými vlastnostmi, jejž je možné vzhledem k jeho jednoduchosti a srozumitelnosti uplatnit i u dětí se zhoršenými kognitivními funkcemi.
Abstrakt EN: The aim of the paper was to describe the adaptation of the originally Canadian CHEQOL-25 questionnaire as the first ever tool allowing the measurement of quality of life in children with epilepsy in the Czech Republic. Attention was paid especially to the reliability and validity of the Czech version of the questionnaire, and the conduction of explorative and confirmative factor analysis. It was shown that in order to ensure sufficient clarity of the questionnaire in the Czech environment, it had been necessary to make significant changes to its structure (in particular, changing responses from indirect to direct). It was subsequently necessary to eliminate some of the items in the original questionnaire and to make changes to its factor structure. After these adjustments, the questionnaire had satisfactory psychometric properties and due to its simplicity and clarity, we were able to use it even with children with impaired cognitive function.
Klíčová slova

Zpět

Patička