Přejít k obsahu


Významné osobnosti hudebního života Plzně a jihozápadních Čech po r. 1945

Citace:
BEZDĚK, J., ASCHENBRENNER, V., BOKŮVKOVÁ, V., FIALA, J., FEIFERLÍKOVÁ, R., LIŠKOVÁ, Š., KUHN, T., MANDYSOVÁ, D., SLAVÍKOVÁ, M. Významné osobnosti hudebního života Plzně a jihozápadních Čech po r. 1945. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014, 154 s. ISBN: 978-80-261-0403-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Important musical personalities of Pilsen and southwestern Bohemia after r. 1945
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. MgA. Jiří Bezděk Ph.D. , Doc. PaedDr. Daniela Mandysová , Mgr. Vít Aschenbrenner Ph.D. , Doc. PhDr. Vlasta Bokůvková CSc. , Doc. PhDr. Jaroslav Fiala CSc. , Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková Ph.D. , PhDr. Štěpánka Lišková Ph.D. , Doc. Mgr. Tomáš Kuhn Ph.D. , Doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc.
Abstrakt CZ: Předložená publikace přináší zasvěcený pohled na přední osobnosti hudební vědy a osvěty na západě Čech. Ukazuje, že zde žili a ve valné většině ještě žijí odborníci starší generace z oblasti hudební historiografie, etnomuzikologie, akustiky i hudební teorie. Jejich vklad není jen regionální, ale zasahuje i širší působnost jednotlivých oborů za hranice kraje, někdy i republiky. Oblast hudebních dějin mapuje Vlasta Bokůvková, Jaroslav Fiala a František Vavřinec, kteří v pohledu Štěpánky Liškové, Daniely Mandysové a Víta Aschenbrennera získali rozměr nepřehlédnutelných osobností. Stejně plastického popisu se dostalo i Antonínu Špeldovi, Bohumilu Duškovi či Vladimíru Koulovi v oblasti teorie hudby. Obsah knihy pak završil portrét muzikoložky a popularizátorky Jany Jindrové, dlouholeté vedoucí Katedry hudební kultury, kterého se ujala Romana Feiferlíková; stejně tak zajímavý je pohled na vědeckou etnomuzikologickou práci Marty Ulrychové, který v systematické podobě poskytl Tomáš Kuhn.
Abstrakt EN: This publication provides an insider's look at the leading personalities musical science and culture in western Bohemia. It shows that lived here and in the vast majority still live experts of the older generation of musical historiography, ethnomusicology, music theory and acoustics. Their contribution is not only regional, but also includes a wider scope of individual disciplines beyond the region, sometimes Republic. Area music history maps Vlasta Bokůvková, Jaroslav Fiala and Francis Lawrence, who view Štěpánky Lišková Daniel Mandysova and Vitus Aschenbrenner gained dimension unforgettable personalities. Just got plastic description Antonin Špelda, Bohumil Dušeks or Vladimir balls in music theory. The content of the book was capped by a portrait of musicologist and popularizátorky Jany Jindrové, longtime head of the Department of Music Culture, which took Romana Feiferlíková; Equally interesting is the view of the scientific work of ethnomusicology Marty Ulrychová that in an orderly manner provided by Thomas Kuhn.
Klíčová slova

Zpět

Patička